25 juni 2007

Lägg ner CSN!

Centerpartiet fortsätter vara radikala om studiefinansiering. Och man lyssnar på idéerna i CUF och Centerstudenter. Trevligt!

1 kommentar:

Anonym sa...

Förslaget att lägga ner CSN och låta bankerna administrera studielånet är bra, förutsatt att alla som antagits till en utbildning får låna på samma villkor. CSN klarar inte av hanteringen av indrivning. Jag har fått en betalningsanmärkning som kommer att stå kvar i tre år p g a ett felaktigt krav från CSN. Beloppet hade aldrig aviserats, jag hade inte fått inbetalningskort, senare visade det sig att kravet var felaktigt och uppgår numera till noll (0) kronor. Detta hindrar emellertid inte kronofogden och Skatteverket att anse att jag skall betala 500 kronor i indrivningsavgift för ett felaktigt krav. Hovrätten har hållit med Skatteverket om att de inte behöver rätta ett felaktigt beslut i en dom över min överklagan, men målet har gått vidare till högsta domstolen.

När man går in och granskar CSN:s ekonomiska redovisning avslöjas det att man klarar inte av att registrera olika förfallodagar eller vilken dag betalning har gjorts. Betalningar registreras upp till en vecka efter betalningsdagen. Frågan är hur många som har påförts felaktiga förseningsavgifter och vid en granskning skulle ha laglig rätt att få tillbaka felaktigt betalda förseningsavgifter från CSN ? MYCKET ALLVARLIGT, och man vill inte rätta till felen !

Anders Kjellgen, Spånga