14 juni 2007

1984

Det har kommit fram att Fredrick Federley inte kommer att rösta enligt sin övertygelse i frågan om FRA:s signalspaning i kablar, utan har tvingats följa partistyrelsens linje i frågan. Särskilt som många av betänkligheterna runt förslaget är precis samma som behandlas i Centerpartiets öppenhetsmanifest. Detta antogs av Centerpartiets förtroenderåd bara förra året, precis lagom inför valrörelsen.

Magnus Andersson har med anledning av detta gått ut med ett öppet brev med kritik i frågan. Naturligtvis är det tillåtet för partiledningen att byta åsikt - men samtidigt bör man ha stor förståelse för både medlemmar och väljare som valde partiet för den ursprungliga åsikten. Centerpartiet måste vara ett parti där det är högt i tak, och där alla åsikter är tillåtna så länge de kan motiveras med ett liberalt resonemang. Till och med om det är riksdagsledamöter som för resonemangen i fråga.

Signalspaning i kablar kommer antagligen vara en sak vi kommer behöva genomföra, även om nyttan antagligen kommer att bli minimal (mer om detta någon annan gång). Bara för att vi kommer att ha signalspaning i kablar betyder dock inte att vi ska anta första bästa förslag i frågan. Spaningen är ett intrång i den personliga integriteten och en övervägd lagstiftning blir därför nödvändig. Jag ser inte någon större anledning att stressa fram ett beslut i frågan - inte ens att FRA gått och köpt dyr utrustning innan beslutet ens gått igenom.

Uppdatering: Fredrick kommer att lägga ner sin röst. Oavsett vilka följder det får. Klokt beslut, tycker jag.

Inga kommentarer: