20 juni 2007

Fribeloppet för studiemedlet bort!

Det går i alla fall Centerpartiet ut med. Ett krav som funnits redan tidigare, såväl i Centerpartiet, Centerstudenter som CUF, men som inte fört så mycket väsen av sig - även om det drevs i valrörelsen.

När man nu uppenbarligen går ut tydligare med kravet har man antagligen fått klartecken "uppifrån" - vilket också betyder att vi kommer att få en chans att se reformen genomföras i verkligheten. Det är bra - dels kostar den staten i princip ingenting (lånedelen av bidraget är i princip självförsörjande - och det torde inte vara alltför stora belopp som studiebidraget kommer att öka med, speciellt inte om man tar hänsyn till de ökade skatteintäkterna).

Dessutom är det en reform som är utomordentligt bra för studenterna. Med de marginaleffekter som studenter som passerat fribeloppet har, drygt 80% (drygt 30% kommunalskatt och dessutom 50% minskat studiemedel) så är incitamentet till att arbeta försumbart. Även om mycket av pengarna som man inte skulle få ut är lån, så får man inte en ekonomisk vinst av att välja jobb framför lån förrän flera år senare - när man börjat jobba och betalar tillbaka på studielånet.

Fribeloppet är vidare uppdelat i två delar, en per halvår. Exakt hur stort fribeloppet blir beror lite på hur den högskola man studerar vid delar upp läsåret, men på våren brukar det vara lite drygt 40 000:- och på hösten knappt 60 000:-. För den som inte som mig har en väldigt studentvänlig och förstående arbetsgivare på sommarjobbet kan detta ge problem. Jag fick alltid junilönen särskilt, i form av en check, sista arbetsdagen i juni (två veckor innan ordinarie utbetalningsdag), för att jag skulle ha fått den utbetald innan månadsskiftet. Hade jag fått den efter hade jag nämligen fått nästan tre månadslöner under andra halvåret - i stort sett hela "kvoten". De gjorde likadant för alla andra sommarjobbande studenter, men det är knappast kutym att man gör så.

Att studerande får större möjligheter att ta jobb, om de så önskar, ökar också deras möjligheter att få jobb efter examen. Det finns ett företag som sett dem jobba i praktiken, de kan företagets verksamhet och man vet vad de går för Möjligheten till anställning även efter examen är inte direkt försumbar. Om det inte händer har man i alla fall en referens.

Inga kommentarer: