02 augusti 2010

Höjda banavgifter ger mer pengar till banunderhåll

Peder Wadman, vd för Tågoperatörerna, är mäkta förbaskad över de höjda banavgifterna. Vad han inte nämner är att bristande underhåll är en huvudorsak till många störningsproblem runt tågtrafiken. Ibland känns det nästan som om tågen krånglar året runt - på vintern snöar växlarna igen, på våren spolas banvallarna bort i vårfloden, på sommaren får man solkurvor och på hösten lägger sig lövhalkan på rälerna.

Det är onekligen så att det finns hål att stoppa pengarna i. Dessutom har Alliansen redan rejält höjt anslagen för banunderhåll, men det tar tid att jobba ikapp. När man dessutom kan konstatera att de ökade kostnaderna bara motsvarar en höjning av biljettpriserna med bara några kronor på en långresa - inte ens en enda procent - kan man bara konstatera att det verkar som om höjningen bara kan öka järnvägens konkurrenskraft i stort. Jag kan aldrig tänka mig att en så liten prisskillnad motsvarar den osäkerhet som det innebär att inte kunna vara tillräckligt säker på att man kommer fram när det står att man ska göra det på biljetten.

Inga kommentarer: