02 maj 2010

Vänstergängets satsning på nytt transportsystem blir en tummetott

Jag sackar lite i rapporteringen från vänstergängets alla utspel. Den jag kommer diskutera först är satsningen på utbyggnad av järnvägen.

Det handlar egentligen om ungefär de åtgärder som redan idag finns på den så kallade +15%-nivån, det vill säga en inte jättestor ambitionshöjning, plus några stumpar höghastighetsjärnväg - dels Ostlänken mellan Stockholm och Linköping, dels Göteborg-Borås. Att kalla det "ett helt nytt transportsystem" som en del gjort, tycker jag är att överdriva lite. Inte lämnade vi bilsamhället för att gå till bilsamhället 2.0 när autostradan mellan Malmö och Lund byggdes, inte ens när de stora motorvägarna som E6 stod färdiga hade vi gjort det. Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås är bara snäppet snabbare än konventionella snabbtåg på en sträcka där det idag är enkelspår. Ostlänken gör bättre nytta, eftersom den innebär rakare och mindre överbelastad sträcka även för dagens snabbtåg som X2000. Men antagligen räcker det med att göra en satsning stor nog för att få tidningarna att skriva att man vill bygga höghastighetståg, för journalisterna hinner knappt fundera på hur detaljerna ser ut.

Nästan alla som har bedömt frågan om höghastighetsjärnvägar är överens - ska vi ha dem, så ska vi ha dem rejält, och knyta ihop åtminstone två av våra stora städer. Anledningen är att de är betydligt dyrare än vanlig järnväg, och endast de tre största städerna har tillräcklig tågtrafik för att man ens ska komma i närheten av att få tillbaka pengarna. Det är säkerligen därför Moderaterna har tvekat så mycket vad gäller satsningen på dem, och det är därför det är nödvändigt med en riktigt rejäl satsning, annars är det förmodligen bättre att lägga satsningen mer ordinärt, på nya förbigångsspår, nya särskilda godssträckor, mm.

Sedan är det en pikant fråga att trots att de rödgrönas löften om nya järnvägar inte räcker till att bygga höghastighetsbanor, får de inte investeringsbudgeten att gå ihop. Och varför gjorde man inte en sådan här satsning sist? Järnvägsnätet var inte direkt i högform efter valet 2006, och mycket pengar har fått läggas (och kommer fortsätta få läggas) på att helt enkelt ta igen eftersatt underhåll. Men man kanske inte ska lita på vad de tre partierna genomförde sist även nu?

Inga kommentarer: