02 maj 2010

Smakar det så kostar det

Lovar man stora utgifter, då måste man också hitta stora intäkter. Vänstergänget har gjort sitt bästa för att hitta så många skattekällor som de kan: Förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, minskat och urfasat jobbavdrag, kilometerskatt, bensinskatt, dubblad arbetsgivaravgift för unga, och så vidare.

Intressant nog kan man läsa på Miljöpartiets hemsida att de är mot ibland annat förmögenhetsskatten av dessa. Likadant verkar den gröna skatteväxlingen, att byta "vanliga" skatter mot skatt på miljöförstörelse, vara något som är bortglömt. Det är ju en tanke som tidigare varit poppis både hos oss i Centerpartiet och de i Miljöpartiet...

Till och med Aftonbladet väljer att använda rubriken "Höjd skatt för alla". Och ger en fin tabell över de olika sidornas förslag. Det är inte så mycket mer att säga - smakar det så kostar det. Det finns inte några gratisluncher, möjligtvis kan man få någon annan att betala. Det är ingen tvekan om att skatterna blir en viktig valfråga!

Läs även: Magnus.

Inga kommentarer: