07 maj 2010

Datalagringsdirektivet till EG-domstolen

Jag läser att Datalagringsdirektivet kommer att avhandlas i EG-domstolen. Högsta domstolen på Irland har nämligen skickat det dit. Trevligt att det får en välbehövlig prövning!

Inga kommentarer: