31 maj 2010

Två trådar över vägen?

Jag har med intresse följt initiativet att elektrifiera motorvägarna. Om tekniken kan fås att funka, är det en chans att drastiskt minska oljeberoendet i Sverige. Mycket av den dieselolja som förbrukas i Sverige gör det på långsträckor längs de större vägarna, samtidigt kräver dagens fokus på just-in-time att transporterna går strulfritt, vilket tillsammans med kostnaderna utesluter omlastningar. Lastbilar är därtill alldeles för tunga och kör för långa sträckor för att realistiskt kunna köras på batteri.

Samtidigt är den förstudie som gjorts väl tunn - visst, den pekar på vilka problem som finns, men ger inte särskilt tydliga indikationer på hur de kan lösas. Fokus är snarare på skalbarheten, och på de ekonomiska förutsättningarna. Det är knappast förvånande att problemen snarare är tekniska (hur kopplar man sig enkelt, helst helautomatiskt, upp sig på ledningen). Hur löser man riskerna för nedrivna ledningar? Trots utmaningarna tycker jag det fortfarande är ett bra initiativ. Vi behöver alla lösningar vi kan få i kampen för att ersätta oljan, och en del kommer att floppa - man måste pröva även några dåliga idéer, annars låter man kanske även de allra bästa lösningarna vara.

Elvägsprojektet har tidigare täckts i media: Ny Teknik (denna länk av någon outgrundlig anledning numera trasig, men det finns en ny artikel), Elektroniktidningen, DN, Dagens Industri, SR Vetenskapsradion.

Inga kommentarer: