09 maj 2010

IG till politiker i internetkunskap

Internetföretag ger de svenska politikerna IG i kunskaper om branschen. Föga förvånande, för övrigt. Efter FRA-debatten kunde jag ganska snabbt konstatera att ens grundläggande förståelse för hur tekniken egentligen fungerar. Det löses nog inte med mindre än att ett par riktigt duktiga ingenjörer kommer in på rätt plats i riksdagen...

Inga kommentarer: