28 maj 2010

Folkpartiet vill bebygga Stockholms grönområden?

Folkpartiet vill bannlysa höghus i Stockholms innerstad. Nu har de yttrat mycket i den riktningen förr, men jag reagerar ändå över det. Wikipedia föreslår, som referens, att höghus bör ha åtminstone ungefär 12 våningar. Väldigt stora delar av innerstaden ligger bara några våningar lägre än så. Det finns dessutom gott om byggnader som redan är betydligt högre - förutom de bespottade hötorgsskraporna kan stadshuset, kungstornen, studentskrapan eller studenthöghuset på Körsbärsvägen (det sistnämnda ligger dessutom på en höjd).

Nä, Folkpartiet måste ha dragit sin rädsla för höga byggnader väl hårt - för vad är det de säger indirekt? Vad innebär det att bara bygga låga hus centralt, när Stockholm samtidigt växer så det knakar när mängder med folk flyttar hit? Jo, låga hus betyder att befolkningstätheten inte blir lika hög, alltså är det svårare att bygga kollektivtrafik som är attraktiv. Bostad för lika många människor kräver en större yta. Det kan man egentligen bara uppnå på två sätt - att ställa husen mycket trångt, eller att sprida ut dem över större yta. Vilken approach av dessa två man än väljer, kommer det på ett eller annat sätt att gå ut över andra ytor i staden - troligen grönområdena. I det ena fallet i form av innergårdar, med plats för bland annat säker lek för barn, och i det senare fallet ytor som ligger längre ut eller parker.

Folkpartiet vill nu inte bannlysa höga byggnader helt. Längre ut kan de få förekomma. I Solna typ, eller i de nya områdena runt Värtahamnen. De ligger tydligen tillräckligt långt från centrum för att Folkpartiet ska bry sig. De ligger också tillräckligt långt bort från Stockholms centrum för att intresset för att bygga mer än enstaka solitärhöghus förmodligen är ganska begränsat. Andra nya områden med extremt bra kollektivtrafiklägen och med egentligen mycket bättre förutsättningar för höga hus, som västra city där det inte finns någon egentlig befintlig bebyggelse idag på grund av järnvägsspåren, ska däremot drabbas av altitudhandikapp.

Inga kommentarer: