24 april 2007

Får de verkligen göra så här?

Byggnads och Sveriges byggindustrier har kommit överens och strejkhotet är avvärjt. Alla är nöjda, som det verkar.

Men läs nyheterna lite noggrannare. Samtliga innehåller citatet:

Byggnads har i avtalet drivit igenom en skyldighet för arbetsgivarna att skicka löneuppgifter till Byggnads, inte bara för sina egna medlemmar utan även för oorganiserade medarbetare och de som är medlemmar i andra fackföreningar.


Mycket intressant. Byggnads kräver alltså att få reda på personuppgifter (lönesumma) även för de som inte implicit givit sitt tillstånd till detta genom medlemskap. Vad är det nu personuppgiftslagen säger om hantering av personuppgifter?

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är
nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan
ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig
skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken
personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i
samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den
personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till
vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om
detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga integriteten.


Del a, b och e gäller tydligt inte. Inte heller c, d och f kan rimligtvis heller gälla. Visserligen är facket en instans som säger sig skydda arbetarna - men det är också en intresseorganisation. "Arbetare" är hos dem samma sak som medlemmar. Det är ett särintresse, inte ett allmänt intresse.

Kort sagt, som tips till de arbetare som stämde staten i Europadomstolen för att den inte upprätthöll den negativa föreningsfriheten i Sverige: om er arbetsgivare bestämmer sig för att rapportera er lön till Byggnads utan ert medgivande, så har ni möjlighet att se till att ordna ytterligare en smaskig rättegång med Byggnads inblandade...

17 kommentarer:

Anonym sa...

Ha HA Byggnads vann igen världens starkaste fackförbund vi viker oss aldrig hälningar från en byggnadsarbetare

Anonym sa...

Var snarare hälsningar från nån ombudsman i byggfacket.

Anonym sa...

Klart ni inte viker er, men svenskarna kanske tröttnar någon gång?

Anonym sa...

Magnus,
prova att läsa vidare i PUL innan du kommer med dina amatörmässiga kommentarer. Tex 10§ f.

Försök inte dölja ditt fackhat med nån fånig paragraf du råkat hitta och sedan missförstått.

Anonym sa...

Är det inte bara att sätta upp alla anställdas löner på anslagstavlan (inklusive namn och personnummer, förstås)? Om någon klagar kan man ju hänvisa dem till att facket kräver det...

Anonym sa...

Till "anonym" (du vet vem du är även om du inte vågar stå för det):

PUL §10 säger:

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.


Du hävdar uppenbarligen att facket har ett "berättigat intresse" och dessutom att "detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten". Man kan mycket väl hävda motsatsen, särskilt i ljuset av hela §10.

Men det är klart, det är enkelt att anonymt kräka ur sig uttryck som "amatörmässiga kommentarer", "fackhat" och "hittat på och sedan missförstått". Det säger mer om dig än om Magnus.

Anonym sa...

Efter som det är väldigt vanligt att facken får löneuppgifter av arbetsgivaren så tror jag det är lagligt. Men det fins inte med något personumer på listerna. Men det är bara vad jag tror.

Ola

Anonym sa...

Det är väl bara att hoppas någon oorganiserad byggjobbare kör hela racet ut med §10 PUL med EU-domstolen som slutmål. Be nån av dem som vann målet om granskningsavgifter hjälpa till.

Magnus Persson sa...

Henrik Sjöholm (c) har skrivit kommentarsinlägg till detta på sin blogg. Jag har valt att återge mitt svar även här som en bakgrund till en del av hans funderingar runt frågan.

Hejsan! Vad trevligt att du läst mitt inlägg. Nu är jag också glad amatör, men jag har följande kommentarer att tillägga till din analys:

Punkt b, om rättslig skyldighet

Vad jag förstått gäller det här domar i rättegångar och liknande. Helt klart är att vilket avtal som helst INTE är tillräckligt - bara för att jag skrivit avtal med någon (tredje part) och lovat att lämna ut mitt register över personuppgifter, så betyder det ju inte att jag får det. I så fall är ju hela PUL totalt tandlös!

Punkt c, om vitala intressen

Bara för att facket PÅSTÅR sig skydda arbetarens vitala intressen är det inte alls lika säkert att de icke-organiserade arbetarna tycker det. Ska man verkligen bedöma denna fråga subjektivt ur fackets perspektiv? I så fall skulle jag kunna kräva ut mängder av personuppgifter bara genom att påstå att jag vill företräda någons intresse. I praktiken måste nog denna fråga avgöras från fall till fall eftersom det är en bedömningsfråga, men jag tycker nog det snarare lutar mot facket här.

Punkt f, om berättigat intresse och proportionalitetsprincip

Även denna är faktiskt något av en bedömningsfråga, det håller jag med om, och att vissa personer tycker att fackets intressen är viktigare än enskilda personer, kan jag förstå. De personerna brukar dock kalla sig socialister, och jag vill helst inte inkludera dig i den gruppen Henrik... Som jag (lekmannamässigt) förstått PUL var det verkligen inte så här den var tänkt att tillämpas, helt enkelt.

Jag håller med dig om att det inte är självklart vilken domen i ett sånt här mål blir - men jag kan inte se att det utan tvivel är så att facket kommer vinna en promenadseger. Jag borde kanske broderat ut det här lite mer i morse när jag skrev inlägget, men jag hade bara en kvart på mig innan jag var tvungen att ta bussen till Halmstad. Jag har lagt till den här kommentaren även på min egen blogg, som kommentar på inlägget ifråga, så den finns att läsa även där.

Anonym sa...

Det blir ju ingen skillnad mot förut, när granskningarna kom in fick ju Byggnads reda på vad alla tjänade.

Klart som fan det är lagligt.

Magnus Persson sa...

Nickersson: Bara för att facket i praktiken gjorde så redan tidigare (granskningsavgiften är ju proportionell mot utbetald lön) så betyder det ju inte att det var rätt att göra så. Man valde bara att koncentrera sig på granskningsavgifterna först som vi idag VET var ett övertramp.

Det enda sätt jag kan se i PUL som skulle motivera ett sådant förfarande är §10f, den som handlar om berättigat intresse och proportionalitetsprincipen. Att du (och dessutom en anonym kommentatör) tycker att det är ett berättigat intresse att facket ska få reda på vilka lönerna är, är jag inte ett dugg förvånad över. Vi visste redan innan att du tyckte att fackkollektivets intressen är överställda enskilda arbetstagares intressen.

Jag frågar mig mer om en opartisk domstol (i förlängningen Europadomstolen) skulle tycka likadant som dig, och jag är ytterst tveksam till det.

Anonym sa...

Magnus

Det var ju inget fel med granskningsavgiften utan felet var att inte bygnas redovisade konsnadarna ordentligt. Sen ska man inte glömma att fast man inte är med i facket så har inte det någon betydelse i ett sånt här fall. Kolektivavtalet gäller ju dom oxå. Men vi ser ju om någon tar det till domstol..

Ola

Magnus Persson sa...

Ola: Det är inte tillåtet för LO-förbundet Byggnads att ta ut avgifter från oorganiserade byggarbetare. Det slår Europadomstolen fast i en dom. Sen att inte alla tolkar det på samma sätt som mig, det vill säga som det bokstavligen står, vet jag redan om.

Vad gäller kollektivavtal, så är det ju ett avtal som den enskilde löntagaren som inte är med i facket inte själv skrivit på. Normalt sett kan man antingen bara skriva avtal åt sig själv, eller åt den som överlåtit rätten att skriva avtal för (exempelvis övertar facket normalt rätten att skriva avtal från sina medlemmar). Den som inte är organiserad har aldrig skrivit på kollektivavtalet, men det har ju inte stoppat facket från att tvinga på dem avtalsvillkoren ändå tidigare..

Anonym sa...

Magnus

Läs lägnst ned på sidan du hänvisade till. där står det vad jag sa..

Kolektivavtal skriver inte dom på arbetsplatsen under. Men det gäller alla på arbetsplatsen ändå.
Det är ett avtal mellan arbetsgivaren och det fack som har sitt avtalsområde på den arbetsplatsen. Men sen om arbetsgivaren får lämna ut uppgifter om lön på det anställda det tror jag inte har provats i domstol.

Ola

Magnus Persson sa...

Och det är precis därför det borde kallas kollektivtvång och inte kollektivavtal. Avtal ingås nämligen frivilligt, de tvingas inte på folk. I alla fall i min värld.

Vad gäller granskningsavgifterna: är det någon mening att granska dem ur ännu fler perspektiv när man redan konstaterat att de var tokfelaktiga ur ett? Känns som slöseri med resurser. Byggnads tolkar ju domen som de själva vill i alla fall.

Vad gäller själva utlämnandet av löneuppgifter har det såvitt jag inte prövats, av den enkla anledningen att ingen, tills idag, ifrågasatt det. Det betyder fortfarande inte att det är ok att göra så...

Anonym sa...

Magnus

Borde och borde..Men jag tycker det är bättre hålla sig till fakta. Som jag vet är det då ingen i riksdagen som är imot det system som vi har i Sverge idag med kollektivavtal

ola

Magnus Persson sa...

Nej, vad jag vet är det ingen som har något principiellt mot systemet i sig. Det har för övrigt inte jag heller, min egen lön är bestämd av ett kollektivavtal exempelvis.

Invändningen som jag har, och många med mig (även riksdagsledamöter) mot systemet med kollektivavtal är att den som inte önskar vara en del av det allt som oftast tvingas på det i alla fall.