12 juli 2006

Innehållsdeklaration

En del av mina läsare kanske har undrat varför jag valt att ha ordet "ekoliberal" strax under rubriken. Det är ju knappast något gängse uttryck, speciellt inte i den politiska debatten i Sverige...

Första gången jag hörde begreppet var under den CUF-stämman 2004 i Västerås (i alla fall om jag inte blivit alltför senil och frågan debatterades innan dess också). Det var dags för CUF att ta fram ett nytt idéprogram, och faktiskt också, möjligtvis ett helt nytt namn på vår ideologi. Dittills hade den centerpartistiska ideologin alltid kallats ekohumanism, något som bland annat Sofia Karlsson i mitt tycke träffande beskrev som "snälla människor - god miljö". Istället hade arbetsgruppen, lite provokativt, satt rubriken ekoliberalism på programmet istället. Eftersom det traditionellt varit väldigt tabu att kalla sig liberal inom centerrörelsen var det som upplagt för en het debatt. Förutom de bägge redan nämnda orden fanns dessutom frasen "grön socialliberal ideologi" med i tombolatrumman.

Slutresultatet blev i klassisk centerpartistisk anda en kompromiss. Programmet kallades till sist "Ekohumanism - en grön socialliberal ideologi". Ekoliberalismen blev rejält nedröstad, vilket jag tyckte var väldigt synd. Ordet säger ju i sig i princip samma sak som den längre frasen - nästan alla gröna rörelser står också för ett socialt ansvarstagande, precis som socialliberalismen gör.

Att jag är liberal kommer ganska naturligt av att jag tror att människor vill ha så stor möjlighet att bestämma över sina liv själva, och att de får det genom att staten blandar sig i deras liv så lite som det bara går. Att helt släppa människor fria är dock inte rimligt - för att förhindra utnyttjandeförhållanden så är det viktigt att staten tar ett visst, men begränsat, socialt ansvar. Kort sagt, i mångt och mycket räknar jag mig till den klassiska socialliberalismen.

Den ideologin har i sin klassiska tappning dock ett rejält feltänk. Den ser alldeles för kortsiktigt på världen. "Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, utan lånat den av våra barn". Det jag tycker så många liberaler har missat illustreras väldigt väl av det klassiskt liberala citatet:

"Varje människas friheter bör endast ges de begränsningar som behövs för att ge andra människors möjlighet att utöva samma friheter."

Det citatet får nämligen en väldigt annorlunda tolkning i det ögonblick man gör klart, att man inte heller vill begränsa friheten för framtida medlemmar av människosläktet. Bland annat följer det som en självklarhet att man genom att skjuta över dagens problem med bland annat miljöförstöring till framtiden ingalunda är särskilt liberalt. Då begränsar man ju framtida människors friheter, vilket för en liberal människa knappast borde vara särskilt acceptabelt. Kort sagt, det följer som en nödvändighet av mina socialliberala värderingar att vi ska ha ett samhälle där man visar miljöhänsyn - annars kommer kommande generationer inte ha samma möjligheter att leva livet som de själva väljer som vi har haft.

Jag har därför valt att fortsätta sätta beteckningen ekoliberal på mig, trots att den kanske är ganska ovanlig, även inom Centerpartiet. Den visar tydligt att jag är liberal, men också att jag utöver de klassiska tänk som finns inom liberalismen förstått att det här med att ta hand om miljön är centralt för människors frihet. Samtidigt är det ett (relativt) kort och koncist uttryck, som man rent spontant kan associera till de värderingar jag har.

3 kommentarer:

Sven Elander sa...

Jag förstår tanken men för mig känns det som den ligger lite närmare miljöpartiet än centern (miljöpartiet driver ju rätt många förslag som känns liberala). Det verkar ju uppenbarligen vara så att många centerpartister håller en hög profil vad gäller miljöfrågor, vilket jag tycker är bra. Men då känns det lite konstigt att man så tydligt tagit ställning för ett borgerligt samarbete, när resten av de borgerliga partierna inte verkar ha någon vidare bra miljöpolitik som tar ansvar för kommande generationer. Antar att du sett SNF:s granskning av de politiska partiernas agerande under senaste mandatperioden: http://www.snf.se/verksamhet/miljopolitik/valet2006-index.htm#sagtogjort

Magnus Persson sa...

Ja, jag har sett den, och det är väl knappast någon överraskning att övriga borgerliga partier ligger i gärdsgårdsserien - de har nämligen inte gjort bättre från sig, det är jag mycket väl medveten om.

Samtidigt kan ju sägas att det kanske är just FÖR ATT de andra borgerliga partierna är så kassa på miljöpolitik så är det ännu viktigare att Centerpartiet driver sin politik på det området stenhårt så att alliansen för en bra politik på området. Och det är ju knappast någon tvekan om att nästa miljöminister är centerpartist, eller hur? :)

För även om Miljöpartiet driver miljöfrågorna väldigt bra (om än med en lite annan inriktning), och inte är ett parti som jag skulle ha något emot att ha i en centerpartistisk koalitionsregering, så har de valt att samarbeta med ett väldigt oliberalt och kollektivistiskt parti i övrigt. Kort sagt, vänsterkartellen har en helt godkänd miljöpolitik (inte väl godkänd, den är för inriktad på förbud och pålagor och för lite på att uppmuntra miljöförbättringar med morötter). Problemet är bara att all annan politik som kartellen för rent ut sagt suger.

Alkanen sa...

sven, på vilket sätt är miljöpartiet liberalt? De är ju värre socialister än socialdemokraterna?