17 juni 2008

Vårens sista nämndsmöte

Idag hölls vårens sista nämndsmöte. Sommaren till ära kompletterades de vanliga fikamackorna med jordgubbar och glass.

Under mötet valdes vinnarna av Solna stads miljöpris, vi fick en genomgång av förslaget till avfallsplan, som till fullo tillstyrktes av nämnden - det känns verkligen genomarbetat och vettigt. Kort sagt har det varit ett klokt beslut att samordna framtagandet mellan Sörab-kommunerna.

Slutligen var det två samrådsärenden till detaljplaner, varav det största är det som handlar om området Ingenting (i närheten av Västra skogen och SSSB:s studentboende Strix där jag tidigare bodde). Framförallt är det den östligaste delen av området som är kraftigt utsatt för buller från järnvägen österut. För det östligaste bostadshuset överstigs bullergränserna nattetid kraftigt. Övriga nämnvärda kommentarer är att anslutningsvägen skär rätt igenom en skog med gamla ekar, utan att det synes nödvändigt; samt något som YIMBY säkerligen gillar: att kvarteren sluts. Fast inte av de anledningar YIMBY angett, utan för att minska bullerläckaget från de mer trafikerade gatorna till innergårdarna, så att bullernivån där minskar.

3 kommentarer:

gardebring sa...

Härligt att höra att kvarteren sluts! Gäller det samtliga kvarter?

Magnus Persson sa...

*Rotar fram gamla papper* Remissvaret från oss (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) gäller ju denna rekommendation avseende på buller - alltså var den exakta formuleringen att det skulle gälla kvarteren närmast Armégatan, tyvärr angav vi inte exakt vilka vi menade med det. Om du har samrådshandlingen tolkar jag själv att det definitivt innebär de "nästan-slutna" kvarteren A, B och C, antagligen D också. E är av praktiska skäl svårt att sluta då det består av en befintlig byggnad. G och H, som är öppna mot skogen, är inte medräknade (om man ska sluta de kvarteren så är det inte pga buller utan pga de skäl som finns i YIMBY:s yttrande).

Sen får vi väl se vad som händer senare; det är ju inte vi i Miljö- och hälsoskyddsnämnden som har sista ordet i frågan, så bara för att vi tycker så så är det inte helt säkert att det blir så.

gardebring sa...

Nej, det är ju sant förstås, men ju fler som inkommer med den synpunkten desto bättre.
Stort tack för infon! :)