08 juni 2008

Den som vill offra sin frihet för att uppnå säkerhet förtjänar varkendera

Så har debatten om FRA börjat igen, efter att ha legat i dvala i ett drygt år. Jag skrev redan i mars förra året om förslagets konflikt med grundlagen, och det är också tveksamt om det är förenligt med de mänskliga rättigheterna:

Artikel 12. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.


Med tanke på att förslaget innebär genomsökning av all trafik som passerar landet, så är det svårt att påstå att FRA-sökningarna är godtyckliga. Samtidigt är det något som säger mig att en allomfattande övervakning av all personlig korrespondens inte var vad man i första hand tänkte sig när fördraget skrevs.

Allt det hade väl varit någorlunda godtagbart, om man säkert hade kunnat säga att förslaget verkligen kommer att få den avsedda effekten. Även med tanke på att FRA sedan något år är ägare till världens femte häftigaste superdator, så kan de realistiskt sett aldrig hitta alla meddelanden som döljs i kommunikationen mellan två ändpunkter. Problemet heter dels kryptering, dels steganografi. Om ett meddelande om ett nära förestående terrorangrepp ser ut som en bild på farmors födelsedagskalas; och det dessutom är krypterat, kommer det verkligen gå att hitta för FRA? Det är i varje fall de metoder som jag skulle använda om jag vore terrorist.

Eller så skulle jag skriva meddelandet i ett gammalt vanligt snigelpostbrev. Sådana är det som bekant ingen som avlyssnar. Faktum är att om förespråkarna för FRA-lagen skulle vara riktigt konsekventa, skulle de föreslå införandet av en massiv brevcensur för all utlandspost, dessutom stickprovsanalyser på vissa inrikessträckor (man har i alla fall alldeles riktigt förstått att det inte finns någon naturlag som tvingar terroristgrupper att dela upp sig i flera länder).

Jag misstänker att det rentav kommer att bli svårare att hitta terrorister med förändringen, eftersom de kommer vara mer medvetna om att de övervakas. Vidare så kan man aldrig helt förlita sig på teknik - ett av de allra största terrordåden på senare år, 11:e september, gick helt oupptäckt eftersom USA förlitade sig på teknisk spaning. Sådan har ofta svårt att hitta "sovande celler" som utåt sett inte alls synliggör sitt syfte.

Fler skriver klokt, så jag väljer därför att hålla detta inlägg kort. Läs mer klokt som skrivits av Markus, Johan, Erik, Sanna samt Henrik, samt gå på demonstrationen på Mynttorget imorgon måndag kl. 12. Själv kommer jag tyvärr vara upptagen så demonstrera gärna lite åt mig också!

Inga kommentarer: