12 juni 2008

Medlemsinitiativ

På uppmaning av bland andra Björn har följande medlemsinitiativ författats, som kommer att skickas iväg ikväll. Jag har förmodligen ett lite annorlunda förslag jämfört med övriga skribenter - dels tror jag inte det är möjligt att få hela riksdagsgruppen att ändra åsikter, dels vill jag undvika att liknande situationer uppkommer i framtiden.

Till Centerpartiets riksdagsgrupp

Medlemsinitiativ med anledning av den s.k. FRA-lagen

Några månader innan valet släppte Centerpartiet sitt öppenhetsmanifest. En av grundstenarna i detta dokument är ett avståndstagande från övervakning av medborgarna. Förslaget om en signalspaning i kabel omfattande all trafik som passerar landsgränsen nämns som ett exempel.

Detta förslag ligger nu på riksdagens bord för beslut. Förutom att förslaget skulle innebära ett stort ingrepp i privatlivet för i princip alla svenskar – precis som skrevs i öppenhetsmanifestet – finns det dessutom betydande tveksamheter om ett genomförande verkligen skulle leda till större chans att uppsnappa viktig underrättelseinformation. Den som vill kommunicera ostört torde inte ha några större problem att använda kryptering eller steganografi för att helt undvika sökfiltret. Eller så kan man sköta sin kommunikation över ett medium som FRA fortfarande inte kommer att ha rätt att signalspana i – till exempel vanlig brevpost.

Centerpartiets riksdagsgrupp, med bland annat Annie Johansson i täten, har jobbat hårt för att förbättra förslaget sedan förra omröstningen för drygt ett år sedan. Många anser dock att det fortfarande inte räcker, exempelvis är syftet med spaningen oklart då termen ”yttre hot”, vilket anges som en av huvudmåltavlorna för verksamheten, inte definierats tydligt. Det har heller inte tydliggjorts hur s.k. överskottsinformation kommer att användas.

Jag, och många med mig, anser att ett ja till lagen från Centerpartiet inte är förenligt med den centerpartistiska ideologin och därmed är ett svik såväl mot medlemmar, väljare samt övriga sympatisörer.

Med anledning av ovanstående föreslår jag

Att FRA-lagen, och kommande förslag i riksdagen som i ett brett lager av medlemskåren anses gå på tvärs med Centerpartiets grundläggande ideologi, uttalad i exempelvis i tidigare program eller stämmobeslut, och där liggande förslag visar betydande avvikelser från den åsiktslinje som tidigare presenterats, ska anses vara samvetsfrågor, d.v.s. fri röstning ska tillämpas.


Solna 080612

Magnus Persson
medlem Centerpartiet i Solna

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mit medlemsinitiativ gick i samma anda, men med ett tillägg i "Jag föreslår"-satsen om att Centerpartiet ska verka för att slopa möjligheten till massavlyssning om förslaget röstas igenom. Visserligen så blir det svårt med trovärdigheten om det skulle bli en verklighet, men trovärdighetsproblemet är större om de centerpartistiska riksdagsledamöterna går emot stämmobeslut och liknande. Det trovärdighetsproblemet uppstår dessutom möjligen nästa vecka.

Magnus Persson sa...

Det är nog bara bra att formuleringen är lite olika. Då är det inte lika enkelt att behandla dem i klump... ;-)