29 juni 2008

Rapporter om arbetssituationen på högskolan

I samband med terminsslutet släpptes ett antal rapporter som på ett eller annat sätt berör arbetssituationen på högskolan. Det är väl nästan symptomatiskt att jag inte haft tid att läsa dem förrän nu, och det mest för att jag tagit mig tid.

Högskoleverket har en studie över högskolelärarnas situation, och konstaterar att man i praktiken har en sjudagars arbetsvecka.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) samt fackförbunden ST och SACO har undersökt doktorandhandledarnas situation.

SACO studentråd har berört studenternas relation till trygghetssystemen, och doktoranderna får också plats på ett hörn.

Slutligen har även Högskoleverkets stora undersökning Doktorandspegeln släppts i ny version.

Inga kommentarer: