26 juni 2008

Centeruppropet.se

Jag är fullt upptagen med annat än politik med tanke på att jag ska vara på ett projektmöte i Tyskland nästa vecka, men jag vill ändå göra klart för alla bloggens läsare att jag är en av de som står bakom Centeruppropet, som redan uppmärksammats av såväl media som partiledningen.

För den trogne läsaren har det knappast varit någon hemlighet att jag inte varit någon av de främsta entusiasterna för frågan, och jag kan fortfarande inte hitta någon riktigt kärncenterpartistisk anledning till att frågan är bra. Att kalla oss som står bakom uppropet för centerliberaler hjälper även det föga. Jag har varit med sedan innan de liberala vindarna i partiet började blåsa, och även då var partiet mot överstatlighet, centralism och myndighetskontroll av medborgarna, även om man inte kallade det grön socialliberalism utan möjligtvis tog ordet ekohumanism i sin mun.

Många andra som har ett starkt engagemang i FRA-frågan har övervägt att gå ur partiet. Flera av dessa har bara gått med på senare tid. Själv kan jag inte se att det är en lösning - för var skulle man verka istället? Att gå ur för att lämna partipolitiken helt är jag inte så sugen på, jag tror att man har större chans att påverka utanför systemet än som fristående. Inget av de andra bägge liberala partierna (kd räknas inte!) har givit något större förtroende inom frågor om skydd för privatlivet, och deras miljöpolitik, för att tala svenska, är skit. Miljöpartiet skulle kunna vara en kandidat men de saknar liksom kd alltför mycket av liberalism. Och några andra möjliga kandidater finns i princip inte.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Ekohumanism, detta härliga, men helt okummunicerbara begrepp! :D

Du får en manuell trackback här också:
Centeruppropet.se: kampen mot FRA-lagen har bara börjat

Kommentatorn sa...

Melodin är traditionell och används bland annat i Apanssons yrke. Första raden är upptakt, inte otakt. Bara så ni vet.


Jag är en sån' som
älskar att va' fri
från ideologi och lyda mitt parti
oavsett vad jag tycker själv
jag flyter som en älv
i fåran

Jag gör visst
väsen av min per-
son, men säg så här,
folklig opinion
och det som gjort mig populär
passar inte när
det blåser

Och min uppsyn är bister
moral gör ont när den brister
men jag gör upp med fascister
- jag vill så gärna bli minister

När Maudan kommer sur och tvär
och säger som så här
din karriär mon frére
hänger, som du helt säkert vet
på den lojalitet
du visar

Då tar ju modet mitt till slut
slut och flyttar ut
jag ödslar inget krut
på att stolt kriga för min sak
jag blir snäll och spak
och lyder

Och min uppsyn är bister
moral gör ont när den brister
men främst jag centerpartist är
- jag vill så gärna bli minister

Allt som var rakryggat blev vekt
det färgstarka blev blekt
partiet medhårs smekt
Allt det jag stod för blåste bort
jag faller långt och hårt
och illa

Men något har jag till min tröst
fast ingen samvetsröst
min mammas trygga bröst
och att en valbar plats jag får
när riksdagsvalet står
om hösten.