27 maj 2008

Rekordkort möte i nämnden

Idag var det möte med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ett rekordkort sådant. Det tog bara en halv timme. Det är väl förvisso inte så förvånande, när det enda som stod på dagordningen var några informationsärenden (bland annat om miljöutredningen som gjordes i början på året) och delårsrapporten. Hade det inte varit för att delårsrapporten måste tas i nämnden för att skickas vidare hade mötesbehovet varit begränsat.

Inga kommentarer: