07 maj 2008

Nämndsmöte igår

Igår var jag på andra mötet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Eftersom det gått ett bra tag sedan det förra, som var i februari (marsmötet blev inställt och aprilmötet framflyttat en vecka till igår). Som bäddat för ett extra långt möte! Trots allt blev möteslängden högst ordinär, trots flera kontroversiella punkter. Kanske var det det vackra vädret ute som dämpade debattlustan? I stort sett samtliga beslutspunkter på dagordningen gick igenom efter i princip ingen debatt alls, endast förslagsställande och röstning.

Första punkten ut var ett informationsärende - om livsmedelstillsynen i Solna. Inspektörerna hade gjort oanmälda inspektioner hos 15 restauranger i Solna. Resultatet var en besvikelse. Bara två av femton klarade sig helt utan anmärkning, och flera drog på sig flera allvarliga anmärkningar. Rapporten finns tyvärr inte ute på nätet än, men när den kommer är det nummer 3/08. Helt klart en av nackdelarna med att sitta i nämnden med ansvar för livsmedelskontrollen - man blir smärtsamt medveten om hur maten man äter ute egentligen hanterats tidigare.

I övrigt beslutades om inriktning för miljöpriset. Årets pris kommer att gå till någon organisation som främjat miljövänligt byggande. Även miljöstipendiets inriktning klubbades, och det blir som tidigare till bostadsrättsföreningar som vill genomföra miljöinsatser.

Ett par småärenden senare diskuterades nämndens övertag av ansvaret för energi- och klimatrådgivningen, och ett tillfälligt miljöprogram för Solna, gällande bara under 2009, antogs. Miljöpartiets Peter Larsson tyckte programmet var väl tunt - och även om det är det, så kompletteras det ju av det tidigare programmet och ska ersättas av ett nytt kommande år.

Sedan följde information om de miljöprojekt i samarbete med näringslivet som kommer ordnas i Solna. Den som är intresserad bör delta i frukostseminariet den 13 maj som jag berättat om tidigare. Idag är sista anmälningsdagen så anmäl dig omgående om du är intresserad!

Slutligen följde ett antal planärenden. Det som är kontroversiellast är antagligen det om området där Huvudstatvätten idag ligger, precis vid Ulvsundasjöns strand. Det är naturligtvis inte ett optimalt ställe att lägga industriell verksamhet på. Den senaste detaljplanen, från 60-talet, säger att området ska vara park, men det har inte direkt varit en högprioriterad fråga de senaste 40 åren (det har funnits gott om tid att lösa ut nuvarande ägaren av marken; gissningsvis handlar det idag om tvåsiffriga miljonbelopp). Majoriteten kompletterade yttrandet från tjänstemännen, som sa att förstahandsvalet egentligen var att genomföra parkplanerna, med lämpliga åtgärder om man ändå bygger på platsen. Som det ser ut i dagens politiska realitet i Solna är det helt enkelt inte aktuellt att genomföra parkplanerna, och att låta byggplaner gå igenom på platsen utan att begränsa byggplanerna så att de inkräktar så lite som möjligt på friluftsliv och miljö som möjligt, är helt enkelt inte rimligt.

Det sista ärendet var ett beslut om upphandling av konsulttjänster inför arbetet med den nya miljöplanen. Efter ett kortare möte än väntat promenerade jag hem.

Inga kommentarer: