22 maj 2008

Äntligen bygger SJ ut tågflottan

Äntligen satsar SJ på att utöka tågflottan! Det senaste året har tågen mellan Stockholm och Göteborg blivit alltmer fullbokade, och eftersom jag åkt sträckan främst på respopulära dagar som fredagar och söndagar så har det varit sällan som det funnits överkomliga biljetter att köpa. SJ har helt enkelt slått sig slätt i konkurrensen med flyget prismässigt, vilket knappast har varit något som miljön tjänar på.

När man nu köper in nya Regina-tåg till linjerna mot Värmland och Dalarna så betyder det att fler kommer kunna ta tåget mellan Stockholm och Göteborg, eftersom det går att köra dubbelkopplade tågset med de frigjorda X2000-tågen. Det är ett effektivt sätt att till viss del utöka totalkapaciteten på banan. Med tanke på tågets ökade popularitet kommer det behövas.

På lång sikt lär det dock inte räcka att SJ köper nya tåg. Man bör börja fundera på att utöka spårkapaciteten i Sydsverige, man ligger nära kapacitetstaket för såväl person- som godstrafik. Ett sätt skulle kunna vara att börja planera Götalandsbanan och Europakorridoren (i vart fall delen Jönköping-Helsingborg) redan nu. När resande med flyg och bil kommer minska på grund av ökande bränslekostnader finns det större anledning att satsa på järnvägen - ett bra sätt att gynna både klimatet och näringslivet är att bygga ut de klimatvänligaste kommunikationerna vi har i Sverige.

Naturligtvis bör också de företag som så vill få ta upp konkurrensen med SJ. När företag vill och skulle kunna köra ännu fler tågset mellan våra två största städer, kan jag inte förstå varför inte. Så länge det finns plats på spåren lär det bara vara resenärerna som tjänar på det, genom att kunna välja på fler avgångar.

Inga kommentarer: