04 maj 2008

Att skrapa på ytan?

Hur bra koll har man om man kampanjar mot marknadskonkurrens på spårtrafik med en avskräckande bild...

...som visar ett statligt monopolföretags lok?

Inga kommentarer: