02 maj 2008

CUF-stämma, update

Dagens längsta debatt har nyligen avslutats, och en hård debatt har hållits mellan olika falanger i föräldraförsäkringsfrågan. Inte mindre än fyra huvudförslag har funnits: att ha det som idag, att helt fördela ledigheten bland vårdnadshavarna, att ha en tredelad föräldraförsäkring varav en del gemensamt fritt valbar, samt slutligen, ett totalt avskaffande (och eventuellt någon helt annorlunda utformad lösning istället för dagens).

Följden blev naturligtvis en hård votering, där slutkandidaterna till sist var dagens system och det isländska, tredelade. Voteringen slutade 40 lika! Efter en kort kontroll av vad stadgarna säger i frågan, slutade frågan till sist med att rösterna räknades igen. Uppenbarligen var det två personer som bestämde sig för att ändra sina röster när de räknades om - då var det nämligen 42 röster för ett tredelat system och 38 för dagens.

Inga kommentarer: