27 juni 2006

Vänsterpartiets ofinansierade förslag

När man debatterar mot Vänsterpartiet får man ofta höra att de inte kan acceptera det förslag vi i Centerpartiet har lagt om ungdomsavtal. Det kan jag mycket väl förstå. Jag kan även förstå att de lägger ett helt annat förslag istället - att den offentliga sektorn ska byggas ut med 200.000 platser. Det är ett förslag som går helt och hållet i den socialistiska ideologins anda. Staten är alltigenom god och kollektivet ska stå för allt ansvar i samhället. Vårt förslag om ungdomsavtal skulle innebära att man skulle låta människor bestämma mer över sig själva, och det är ju verkligen inte något som går ihop med den vänsterpartistiska ideologin.

Jag kan också förstå att de inte för allt i världen vill berätta hur de tänkt finansiera sitt förslag. Jag vet ärligt talat inte om de har räknat på vad det skulle kosta, men jag har gjort några enkla överslag. Jag räknade ganska snabbt ut att om de räknat på kostnaderna, så har de snabbt kommit fram till att det inte skulle vara så taktiskt att gå ut med dem.

200.000 nya jobb innebär att det ska skapas anställningar för ungefär var 40:e svensk. För att få ner det på en liten greppbar nivå, så gjorde jag en omräkning till hur många nya jobb det skulle innebära i Laholm. Med samma andel nya anställningar i lilla Laholm som i resten av riket, skulle vi få mellan tummen och pekfingret 500 nya offentliganställda i Laholm. Så långt allt gott och väl - så många nya jobb skulle göra stor nytta i Laholm, det är det ingen tvekan om.

Så kommer vi då till prislappen. För det första ska konstateras att om man är offentligt anställd i Laholm, så är man nästan säkerligen kommunanställd eller landstingsanställd. De enda undantagen jag kommer att tänka på för tillfället är de som jobbar på vårt lilla poliskontor. Alltså kommer i princip samtliga av dessa 500 jobb skapas inom kommunen eller landstinget.

Vi räknar lågt, och antar att de 500 nya jobben ska vara lågt betalda, säg 12.500 kr i månaden (vilket jag tvivlar på att facket skulle gå med på, men för kalkylens skull väljer vi den lönesumman - den är jämn och fin). 500 personer gånger 12.500 i månaden gånger 12 månader om året blir 75 miljoner. En nätt liten summa. Nu har vi i den här beräkningen inte tagit någon hänsyn till att kommunen även behöver betala arbetsgivaravgifter. Den summan går ju faktiskt ganska jämnt upp med kommunalskatten - som ju kommer tillbaka till kommunen. Jag har heller inte tagit någon hänsyn till att 500 nya anställda i kommunen förmodligen också behöver någon form av chefer och arbetsledning (som knappast går att hitta för 12.500 kr i månaden).

Hur mycket motsvarar då 75 miljoner? Grovt räknat ligger den kommunala budgeten i Laholm på 1 miljard om året, varav knappt två tredjedelar är skatteintäkter. 75 miljoner motsvarar ungefär en ökning av den kommunala budgeten med 7%, eller en höjning av kommunalskatten i storleksordningen 3 kr. Även om man valde att skapa bara ungefär tredjedelen så många jobb i Laholm som Vänsterpartiet vill skapa i genomsnitt i riket, så skulle kommunen få höja skatten med ungefär en krona. Det är väldigt mycket. Visserligen sparas pengarna in på annat håll, men jag räknar knappast med att de pengar som staten sparar på arbetslöshetsersättning kommer kommunerna och landstingen till godo, i varje fall inte fullt ut.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ska inte stressa mer.

Svalan Flyger

Magnus Persson sa...

För de som undrar vilken kontexten till ovanstående kommentar är, så ska jag tipsa om att läsa dessa två sidor på Svalans blogg.

:)