03 juni 2006

The shit has hit teh fan

I efterdyningarna av razzian mot The Pirate Bay (i fortsättningen förkortat TPB) har uppgifter om ett antal felaktigheter kommit fram. Enligt uppgifterna har flera olika rättsövergrepp skett. En sammanfattning finns att hitta hos Anders Gardebring.

De uppgifter som först kom fram i media var uppgifterna om att den amerikanska intresseorganisationen MPAA genom USA:s ledning utövat påtryckningar mot den svenska regeringen om att lösa "problemet" med TPB. Enligt Rapport kom Bodströms statssekreterare trots att polisen tidigare sagt att rättsläget var oklart och man helt enkelt inte hade tillräckligt på fötterna att mer eller mindre beordra ett ingrepp. Freivalds fick avgå trots att hon inte var i närheten av så tydlig. Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander har KU-anmält Thomas Bodström för härvan. Resultatet från den utredningen kommer säkerligen att bli intressant läsning. Efterspelet kan bli riktigt smaskigt för media.

Därefter har flera andra uppgifter kommit fram som nu även lett till att JO kommer att granska ärendet. Mest skrämmande är egentligen att man i tillslaget även tog med sig servrar som inte tillhör TPB, däribland bland annat servrar som tillhörde Piratbyrån, flera andra lobbyorganisationer, ett par andra Bittorrent-trackers (exempelvis SweBits), spelklaner och ett stort antal privatpersoner och småföretag som inte har mer med piratkopiering att göra än att de gjort tabben att hyra serverutrymme i samma lokaler som TPB. Jag har svårt att se att den husrannsakningsorder som polisen fått tillät dem att göra en så omfattande räd, eftersom den största delen av de beslagtagna servrarna tillhör ägare som näppeligen hade ett stort intresse av att använda dem för piratkopiering - och ännu mindre har samband med TPB.

Det intressanta i sammanhanget är att inte ens de ansvariga för SweBits meddelats att de är misstänkta för något som helst brott. Efter vad som synts i media var räden helt enkelt endast riktad mot TPB. Att man som tredje person kan drabbas av att en polisundersökning genomförs har jag viss förståelse för, men naturligtvis måste det då vara högsta prioritet för polisen att inte utan anledning hålla inne på folks egendom. Speciellt inte de tillgångar som är själva kärnan i ett företags affärsidé. Dessutom bör man använda lite sunt förnuft - efter de uppgifter jag sett var servrarna tydligt uppmärkta och det hade inte varit nödvändigt att beslagta mer än just TPB:s servrar, precis som det inte är nödvändigt att söka igenom min lägehet bara för att min granne är hälare och säljer stulna mobiltelefoner. Tyvärr så la polisen ner mycket mer tid på att beslagta servrarna än att reda ut vilka som inte är en nödvändig del i utredningen, och ett stort antal privatpersoner och företagare har alltså i praktiken fått sin utrustning stulen - av polisen!

Men det är egentligen inte det värsta. Egendom går ju alltid att ersätta. Värre är de frågetecken som razzian väckt angående yttrandefriheten i Sverige. Bland de beslagtagna servrarna fanns flera lobbyorganisationer, bland annat Piratbyrån, som verkar för en reformering av immaterialrätten. Man kan tycka vad man vill om det - men i en demokrati där vi utan tvekan accepterar nazisters rätt att yttra sin mening borde man inte ha något att frukta bara för att man lobbar mot en enskild del av lagsystemet. Trots det beslagtogs även Piratbyråns server, dessutom flera andra lobby- och intresseorganisationer. Det är naturligtvis inte något Antipiratbyrån sörjer över. Det finns till och med uppgifter om att bland servrarna fanns en server med utgivningstillstånd. De är vad jag vet inte bekräftade, men om det stämmer så hade polisen överhuvudtaget inte rätt att beslagta servern. Dessutom innebär det att man i och med razzian inte bara skapade frågetecken runt yttrandefriheten, utan även runt pressfriheten.

Man måste också fråga sig varför inte polisen slagit till mycket tidigare. Servern har trots allt funnits i tre år, och man har varit mycket öppen med vilken verksamhet man egentligen har. Om det TPB stämmer, så finns det inte mer bevisning att hitta än den som redan fanns tillgänglig på nätet.

För att ytterligare addera till problemet, så är de enda uppgifter som lagras i en dator de som finns på hårddisken. Mattias Lönnqvist beskriver tydligt hur driftmiljön i en datahall ser ut. Precis som han skriver finns det ingen anledning att ta med hela servrar - det hade räckt utmärkt med att plocka med sig hårddiskarna. Man hade till och med kunnat göra kopior av innehållet på dem på plats. I fallet TPB räcker det för övrigt med att ha surfat in på sidan, då de bedrev verksamheten fullständigt öppet och till och med berättade i mediaintervjuer om den.

Men det slutar inte här. Efter vad jag läst så har en av de tre anklagade blivit nekad offentlig försvarare. TPB:s juridiska ombud avtvingades ett DNA-prov. Oavsett om han är mer insyltad i historien än hans titel anger, så kan jag för mitt liv inte förstå vad ett DNA-prov ska göra för nytta i en utredning om ett IT-brott. Det är knappast så att det går att hitta hudrester i servrarnas tangentbord - varje vettig serveradministratör sköter idag sina uppgifter via antingen SSH, VNC eller andra liknande fjärrstyrningssystem. Att polisen leder en brottsutredning precis som de själva vill är inte acceptabelt - även brottslingar har faktiskt rättigheter som ska respekteras!

Oavsett vad man anser vilken lagstiftning som man anser ska gälla för piratkopiering så är många av de punkter jag tagit upp mycket oroande. Även om upphovsrättslagstiftningen inte är en av de frågor som är grundläggande i något annat parti än Piratpartiet, så är yttrandefrihet, pressfrihet och rättssäkerhet ytterst grundläggande frågor i en demokrati. Det får bara inte vara så att de åsidosätts för en viss grupp vilken det än månde vara. Att en justitieminister seriöst anklagas för att inte följa grundlagen är närmast skrattretande om det inte vore för att det faktiskt är något som idag händer.

Kort sagt, i frågan ligger inte bara en utan flera hundar begravna. Därför kommer jag att besöka LUF:s, Ung Vänsters samt Piratpartiets demonstration i Göteborg idag, även om jag inte håller med deras politik i övrigt. Det är inte för att stödja piratkopiering jag går dit, utan för att stödja rättssäkerheten och yttrandefriheten för de oskyldigt drabbade.

PS: TPB är för övrigt uppe igen nu när jag skrev det sista av det här...

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nja, det finns ju faktiskt paragrafer i regeringsformens 2 och 11 kapitel som berör det här. Man får väl anse att polisen i det här både har otillbörligen begränsat näringsverksamhet, har förhindrat t.ex. kavkazcenter att publicera (eller att man stört publiceringen). Nu hävdes ju kavkazcenters beslag av Håkan Roswall, men nog störde det alltid.

Magnus Persson sa...

Javisst finns det regler för sånt här. Dock innebär att det finns fina regler på ett papper någonstans knappast att reglerna följs. Det finns fina regler till och med i många länder som vi alla tveklöst tycker är diktaturer, det betyder på intet sätt att de följs...

Kort sagt, demokrati är en rätt som vi behöver kämpa för kontinuerligt, annars riskerar vi att förlora den...

Anonym sa...

Du predikar för de redan omvända. :)