28 juni 2006

Rättssäkerhet?

Via Anders Gardebring får jag reda på att Piratbyrån fortfarande inte fått tillbaka sina servrar, trots att polisen redan konstaterat att de inte innehöll något olagligt.

Man kan tycka vad man vill om upphovsrättens vara eller inte vara, men att hindra opinionsbildande organisationer (oavsett vad man tycker om deras opinionsbildning) på detta sätt är inte acceptabelt. Jag hade inte velat att det hände nazister och rasister ens. Det måste både förespråkare och motståndare av upphovsrätten hålla med om - yttrandefrihet, rättssäkerhet, pressfrihet och demokrati är långt viktigare frågor än upphovsrätten.

Förutom Piratbyrån drabbades även ett stort antal företag och privatpersoner. Det är mycket anmärkningsvärt att diskussionen blivit så begränsad om vilka följder polisens ingrepp vid IT-brott får ha för tredje person. Om man ska döma efter ingreppet mot PRQ, så försvinner allt vad rättssäkerhet och yttrandefrihet samma sekund som man gör tabben att dela internetleverantör med någon som begår brott mot upphovsrätten.

För mig kan det aldrig vara acceptabelt att tredje person i onödan ska drabbas negativt av polisens utredningsverksamhet. Utredningen mot The Pirate Bay kan, vad jag vet, knappast ha förts framåt av att man beslagtog servrar som inte hade någon direkt koppling till TPB. Ännu mindre förs utredningen framåt om man behåller dem efter att man konstaterat att de är rena...

2 kommentarer:

Alkanen sa...

Är det inte ganska uppenbart att Roswall & friends idkar terrormetoder? De försöker skrämma marknaden till att inte våga upplåta serverplats till PRQ och Piratbyrån i framtiden, eftersom de vet att de riskerar att få all sin utrustning konfiskerad och därmed förlora kunder och gå i konkurs.

Magnus Persson sa...

Uppenbart vet jag inte. "Förklara inte med ondska vad som kan förklaras med vanlig alldaglig inkompetens". :)

Jag är inte tillräckligt insatt (och jag är tveksam om ens personer utanför åklagarmyndigheten är det) för att definitivt säga att de gör det här enbart på pin kiv. Hur som helst är det uppenbart uppseendeväckande att detta inte fått mer mediautrymme än det gjort - även om det inte är så att de medvetet försöker använda terrormetoder, så är det på det sättet som metoderna uppfattas...