17 juni 2010

Enhetstaxa en björntjänst för SL

De rödgröna lovar att införa enhetstaxa på SL om de vinner landstingsvalet. Det ska kosta precis lika mycket för mig att åka till Södertälje som att ta bussen ner till Solna centrum. Det kan ju tyckas vara trevligt, men hur man motiverar att det är rättvist kan jag däremot inte förstå. Den som utnyttjar systemet mer har rimligtvis också större nytta av det.

Vad värre är, att införa enhetstaxa, eller som en del vill till och med nolltaxa, riskerar att vara en stor björntjänst för kollektivtrafiken. Det är inte i första hand kostnad som idag håller de som använder bil i stan från att använda SL istället. Det är snarare faktorer som bekvämlighet, trygghet och restid. Min jobbresa är nog ett extremexempel - för en resa på fem kilometer är restiden med SL ungefär 40 minuter. Med cykel tar resan en dryg kvart, med bil ännu mindre utom i rusningstid. Att tro att bortåt en timme förlorad tid till resor om dagen kan motiveras med endast lite lägre kostnad för att resa är nog väl naivt.

Den sänkta respriset kommer också innebära att en av två saker måste hända - antingen måste skattefinansiering öka radikalt, eller så måste man banta utbyggnadsplanerna för kollektivtrafiken. Just de utbyggnadsplaner som förhoppningsvis kan få fler att ställa bilen och åka kollektivt istället. De man lockar till sig är istället de som redan idag ställt bilen till förmån för att gå eller cykla.

Där vänsterpartierna ändå har en poäng, det är att dagens zonsystem ibland slår konstigt. Jag kan bara åka en station norrut till Sollentuna innan jag måste betala tre kuponger, medan jag söderut kan åka åtskilliga mil och hamna i Botkyrka på endast två. Liknande konstiga övergångseffekter finns på fler ställen. Detta är dock inte något större problem, utan skulle kunna lösas med en något finare zonindelning, med tillägg att de billigaste biljetterna gäller för resor inte bara i den egna zonen utan även i grannzonerna.

Jag tycker faktiskt att man kan gå ännu ett steg längre än vad man redan gör - periodkorten gäller ju idag i hela länet. Jag tycker faktiskt att man skulle börja fundera om testet som finns med ett särskilt månadskort för Norrtälje respektive Södertälje, skulle kunna utvidgas till innerstaden. För en något lägre kostnad skulle man då få ett kort som gällde endast i innerstan alternativt det som idag är zon A.

Läs även: Centerpartiet i landstinget, Magnus Orest, Karl Henriksson.

1 kommentar:

gardebring sa...

En mer finfördelad zonindelning vore helt klart rätt väg att gå. Jag har precis spenderat 5 veckor i Asien (Taiwan, Korea o Japan) och har nyttjat ett antal tbanesystem. Samtliga hade ett ganska finmaskigt zonsystem och automatiska maskiner vid spärrarna där man på stora tydliga kartor, alternativt genom att ange stationsnamn direkt på biljettmaskinens skärm, fick veta hur mycket man skulle betala. Genom att stoppa i mynt eller sedlar fick man sedan en biljett eller ett kort, som spärrarna kunde läsa av.