15 juni 2010

CSN är fortfarande ett skämt

För ett tag sedan skrev jag om de smått absurda konsekvenser landets teknologer fått ta, med krav på återbetalning trots full studietakt,  eftersom de hamnat i kläm mellan CSN:s och de tekniska högskolornas tolkning av orden "heltidsstudier" och när kurser egentligen måste vara inrapporterade för att allt ska uppfattas ha gått enligt plan. Pikant nog bryr sig CSN bara om att man är registrerad på tillräckligt många kurser - den som registrerar sig på en kurs man inte tänkt ta kan riskfritt klara sig igenom granskningarna.

Idag uppmärksammas frågan igen - i DN finns en debattartikel med rektorer, fackföreträdare och studentkårer. Samtliga är rörande överens om att problemet måste lösas på ett vettigt sätt. Låt oss hoppas att detta händer som tänkt.

Uppdatering: Andra bloggar också: Ingenjörsbloggen, Ida Drougge, Carl Nettelblad

Uppdatering 17/6: Händelsen täcks även i media: Aftonbladet, DN

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror du, som många andra väljer att inte inse fakta. Studenterna i fråga har inte läst heltid. Så enkelt är det. Det måste finnas något sätt att mäta innebörden av heltidsstudier. Det är samma CSNreglar för alla och varför ska man då göra ett undantag från lagen för några få som inte har läst så som de har skrivit på sina ansökningar? Mycket gnäll över att man själv inte har läst som man har meddelat CSN.

Magnus Persson sa...

Studenterna ifråga HAR studerat heltid. Enligt KTH:s regler. Det är helt korrekt att de däremot inte studerat heltid enligt CSN:s regler. Skillnaden är över vilken tidsperiod man räknar studierna - KTH räknar per läsår och CSN per termin. Jag har inte sett något uttryckligt skäl till att varken det ena eller det andra skulle ha en särställning, det är bara traditioner som håller dessa studieupplägg som vanligast.

Och det är precis de skilda reglerna som är pudelns kärna - istället för att ta snacket med KTH och diskutera om det verkligen är rimligt att utbildningarna läggs upp som de görs på KTH kontra reglerna på CSN (bland annat tas det ingen som helst hänsyn till att studerade poäng innan ett lov verkligen rapporteras samma termin, många kurser spänner över terminsgränser av (välgrundade) pedagogiska skäl).

Jag vet att diskussionerna även figurerat om CSN verkligen får ge studenterna dessa pengar, men även i det fall man inte får det, hade man kunnat formulera kravbrevet betydligt mera diplomatiskt (istället för att implicera "du är en fuskare" hade man kunnat skriva mer "på grund av upplägget på din utbildning har du tyvärr inte varit berättigad till heltidsstudier. Tyvärr har kommunikationen mellan CSN och högskolorna i regelverket för studiemedel varit bristande. Vi beklagar att detta inte framkommit tydligt från CSN och din högskola...". En sådan formulering hade naturligtvis fortfarande inte gjort CSN populära, men den hade i alla fall inte pekat ut faktiska heltidsstudenter som direkta fuskare.

Slutligen måste man rimligtvis också beakta den moraliska aspekten i att man kan betraktas studera på heltid, bara man registrerar sig på minst 30 hp. Det finns däremot inte (vilket kanske skulle vara rimligt?) något faktiskt krav på att man tar dessa 30 hp eller ens deltar i kurserna, bara att man tar en viss del av dem. Den som är registrerad på 29 hp, och tar varenda en av dessa precis som man ska, får alltså strul med CSN, medan den som är registrerad på kanske 35 hp, men aldrig planerat att ta mer än 25 hp, passerar rätt igenom systemet utan problem. Enda följden är att platser tas upp på kurser i onödan när registreringarna inte motsvarar verkliga studenter...

Anonym sa...

Om de har nu studerat på heltid varför har de då inte studerat det antal poäng som de har skrivit på ansökan? Menar du dessutom att studenterna ska få något slags god tro fast de skrivit fel på ansökan och sedan godkänt det genom att begära ut utbetalning?

Det är rimligtvis den som betalar ut pengarna som avgör om personen har rätt till dem. Har man inte föjlt reglerna har man kanske inte rätt till så mycket som man fick. Enkel juridik.

Om ens arbetsgivare till exempel säger en sak angående beskattningen så måste det väl vara i samspel med Skatteverkets regler. Eftersom det är Skatteverket som styr över beskattning. På samma sätt är det CSN som styr över studiemedlen, inte KTH.

Jag kan inte förklara det på ett enklare sätt för folk som vägrar att förstå......

Magnus Persson sa...

De har studerat på heltid, men rapporteringen har varit ojämnt fördelat över läsåret från KTH:s sida, eftersom kurserna inte (trots vad CSN uttryckligen uppenbarligen förutsatt!) alltid tagit slut och rapporterats in i samband med årsskiftet. CSNs antagande om hur studierna organiseras stämmer generellt bra med hur det funkar på samhällsvetenskapliga utbildningar och extremt dåligt på tekniska utbildningar.

Om man applicerar samma resonemang inom en termin, så är det helt ok att läsa 5 poäng första läsperioden av en termin, men 25 andra läsperioden, även enligt CSN. Det borde då inte heller vara tillåtet, och exakta undervisningstider upplagda för exakt den period man söker?

Det har länge i praktiken varit så att terminerna på till exempel tekniska högskolor i praktiken är "sammanklämda". För den som tar sina studier på de ordinarie tentorna så pågick undervisningen på Chalmers, när jag gick där, faktiskt bara under totalt 33 veckor, varav 4 tentaveckor. Därutöver tillkommer ett antal omtentaveckor. Man sökte dock jämt för hela terminerna. Det kan väl diskuteras om detta enligt lagens bokstav är helt korrekt, men att låta teknologer, även de som inte lyckas med att hitta sommarjobb, i praktiken få ett studiemedel som bara ligger på ungefär 80% av det normala sett över ett år, trots normal studietakt, får också konstiga konsekvenser. Kort sagt, att bara gå på vilket datum som poängen rapporteras in rakt av leder till konstiga konsekvenser.

Dessa har inte uppträtt tidigare eftersom CSN då i första hand kontrollerat att man tagit sina poäng, istället för att kontrollera om man är registrerad på dem. För den som vill fuska är det nämligen trivialt att registrera sig på kurser...

> Det är rimligtvis den som betalar ut pengarna som avgör om personen har rätt till dem. Har man inte föjlt reglerna har man kanske inte rätt till så mycket som man fick. Enkel juridik.

Vilket talar för att CSN borde ha hanterat dessa som ett rakt avslag eller liknande, direkt från start. Nu har de trots allt beviljat studiemedel. Studiemedelsansökningslapparna brukar tydligt ange vilket program som gäller, och det borde inte vara svårt att se vilka studenter som systematiskt dyker upp. Det är väl ganska naturligt att studenter (som ofta kanske dessutom kommer direkt från gymnasiet och inte haft överdrivet många myndighetskontakter) antar att det som är annonserat som heltidsstudier på högskolan faktiskt också är det när man pratar med CSN?

Det du säger är i praktiken att i det fall två myndigheter har regler som inte stämmer överens med varandra, är det rimligaste slutresultatet att den enskilde, som är beroende av dem bägge två, ska hamna i kläm. Orimligt tycker jag.

Anonym sa...

CSN har beviljat studiemedel utifrån uppgifterna på ansökan. Uppgifterna har visat sig vara fel och därefter har studenterna krävts på pengarna. Du har fortfarande inte svarat på var studenternas egna ansvar kommer in i bilden. Det är för många i Sverige som bara släpper ifrån sig det egna ansvaret.

Återigen, det är inte KTH som avgör hur mycket studiemedel en person får utan det är CSN.

Dreamish sa...

Anonym: Nu tror jag att du inte läser svaren ordentligt. Studenterna har varit helt uppriktiga med hur många poäng som kommer att tas och när. CSN har tillgång till programmens studieplaner och vet därigenom exakt hur många poäng som kommer att rapporteras in inom varje tidsperiod.

Felet från CSN:s sida, beskrivet av Magnus i svaren, ligger i att ha beviljat ansökan enligt sina regler och sedan ändrat sig och antagit en ny tolkning av reglerna efteråt. Så dessa studenter har retroaktivt till allas förvåning fått avslag och tvingas därför betala tillbaks de pengar de använt för att överleva det senaste halvåret.

För de som inte har 10 000 kr på banken eller rika föräldrar betyder det här domstolsdom och inkasso = registrerad kriminalitet. Som tur är har flera lärosäten bestämt sig för att rädda de studenter som hamnat i den knipan.

Angående ansvar så har CSN släppt sitt ansvar som stödjande myndighet helt och hållet och i stället skapat en situation där de själva är orsaken till förstörda livssituationer. Hade studenterna, som tagit sitt ansvar fullständigt med korrekta ansökningar och hårda studier med tagna poäng, fått avslag på dessa ansökningar från början hade de nu inte varit tvugna att trolla fram en stor summa pengar från ingenstans.

Problemet ligget som sagt också i att de studenter som fejkat sin ansökan och registrerat sig på över 30 poäng bara för att få studiestöd men inte tagit tillräckligt många poäng får behålla sina pengar. Så de som tagit sitt ansvar är de som fått betala för det.

Anonym sa...

Dreamish:

Studenterna i fråga har sökt studiemedel för 30 poäng på hösten och 30 poäng på våren. De har däremot inte läst 30 poäng på våren och 30 poäng per hösten. CSN prövar rätten till studiemedel under terminerna separat. Har man då inte läst 30 poäng på våren och 30 poäng på hösten har man inte rätt till fullt studiemedel för någon eller både terminerna.

Så enkelt är det. CSN har beslutat dessa ansökan utifrån uppgifterna på ansökan. När uppgifterna visade sig vara fel vid efterkontroll uppståd det problem.

Ändringarna gjordes utifrån att de fanns avvikande uppgifter. Helt enligt förvaltningslagen.

Dessa regler gäller ALLA. Varför ska man då göra ett undantag för några få som sökt studiemedel utifrån felaktiga grunder?

Beloppen på återkraven är inte så stora heller. Om man nu förutsätter att en som läst nästan 30 poäng en viss termin har nu rätt till studiemedel på 75% istället är inte mellanskillnaden som återkrävs mycket.

Jag säger bara, väx upp! Har man inte studerat så som man har skrivt på ansökan får man skylla sig själv.

Magnus Persson sa...

@Dreamish: Tackar för hjälpen.

@Anonym:
Jag skulle dessutom vilja tillägga att alla inte ens med CSNs definition faktiskt inte har läst deltid - bara det att CSN, utöver att kräva att man studerar heltid, även kräver att högskolan rapporterar in alla poäng samma termin som de tas.

Detta är fullkomligt omöjligt på högskolor som, av välmotiverade pedagogiska skäl, väljer att dela upp sina kurser så att de pågår över terminsgränserna. Det går ju inte att dela ut poäng till en kurs som inte är slutförd än!

Som redan nämnts två gånger: Det sticker dessutom ofantligt i ögonen att den som har för avsikt att inte läsa de poäng man är registrerad på, inte råkar ut för granskningen.

Slutligen - det CSN i praktiken gjort är att konstatera att mängder av studenter inte varit 100% studerande, utan bara kanske 98% eller liknande. Då är man bara berättigad till 75% studiemedel, och återbetalningen gäller alltså en hel termin - ca 10000 kr.

Nu vet jag inte i vilka kretsar du rör dig, men även om jag numera har lön som doktorand så tycker jag fortfarande att det är en himla massa pengar. Det är knappast enklare för den student för vilken de pengarna skulle räckt till hyra och mat i kanske 1½ månad. Eller uppehälle över hela sommaren, om man bor i studentkorridor och har två hyresfria månader. Kort sagt, det är inte som du implicerar alls någon struntsumma. Speciellt inte om man inte har pengar undanstoppade eller rika föräldrar...

Även om man som du kan tycka att studenterna har del i det hela så är ju hela faktiskt grundat av att CSN och KTH, trots flera års försök, inte ens lyckats komma överens om vad heltidsstudier innebär. Om du tycker att det är rätt att tredje man ska bli gravt lidande i sådana konflikter mellan två myndigheter, då har du en väldigt byråkratisk syn på världen.