16 juni 2010

Greider, företagande och pseudovetenskap

Göran Greider slår på stora trumman och går ut och säger att vi har för många företagare på Newsmill. Men trots att han framhäver sig som vetenskapligt förankrad, visar han inte på något annat än pseudovetenskap i sitt inlägg. Det kan jag visa utan att ens granska hans påstådda samband om att länder med färre företagare har lägre BNP, och helt utan att fundera på skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Kollar man fakta lite grann, ligger nämligen Sverige bland de länder som ligger allra lägst i företagande. Följaktligen borde vi redan ha bra ekonomi. Vidare, så är samma sak som att lågt företagande ger högt BNP, inte samma sak som att ännu lägre företagande, ger ännu högre BNP. I förlängningen skulle det exempelvis betyda att inga företag alls innebär väldigt hög BNP, något som knappast är rimligt. Eftersom Sverige redan ligger bland de länder som har lägst företagande, kan man inte helt enkelt extrapolera (det för tillfället ogranskade) påståendet som Göran Greider gör. Även om påståendet är sant, är det inte säkert att sambandet ser ut på samma sätt och därmed är giltigt utanför det område där vi har praktiska erfarenheter av det.

Läs även: Albin, Johan

Inga kommentarer: