02 april 2010

Säkrare tunnelbana med C

Jag ser i tidningen att grannarna i Centerpartiet i Stockholms stad gör utspel om att glasa in tunnelbaneperrongerna på de största stationerna, för att förbättra säkerheten. Jag kan inte tänka mig annat än att trängseln i tunnelbanan kommer vara svår att avhjälpa när Stockholm växer, ens om man bygger nya tvärförbindelser.

Jag är alltså glatt positiv till idén men kommer att tänka på den lilla praktiska detaljen att det då inte funkar särskilt väl att köra både gamla och nya tåg, de har nämligen dörrarna på olika platser. De flesta lösningar med perrongdörrar har dem perfekt anpassade till tågen.

Vill man vara lite dyster så slutar det säkert med att vi på blåa linjen får alla de gamla tågen, eftersom trängseln tenderar att vara värst på gröna och röda linjen, både eftersom de perrongerna ofta är lite mindre tilltagna och dessutom så är det fler resande där. Men om det nu är det som måste till - så må det kanske vara så hänt.

Centerpartiet är inte ensamma om att ha krävt inglasning, det har tidigare bland annat SEKO och YIMBY gjort.

Läs även: Johan Hedin

Inga kommentarer: