06 april 2010

Förra veckans trafiksatsning

Förra veckan gjorde Alliansen utspel på utspel om olika satsningar. Jag hann inte med att kommentera då, men väljer att ändå lyfta fram en av de satsningar som förmodligen kommer att debatteras allra hårdast inför valet bland annat här i Solna. Trafiken.

Trafiken i Solna, och för övrigt i hela stockholmsområdet, är nämligen en infekterad fråga. Partiklar och buller bidrar till försämrad levnadsmiljö. Dessutom, eftersom nästan alla dagens fordonär fossildrivna, bidrar driften av dem även till klimatförändringarna. Kort sagt, något måste ändras, och det är här skillnaderna mellan Centerpartiet och Miljöpartiet börjar bli tydliga. Jag tror nämligen det kanppast är troligt att vi kommer se den rejäla minskning av biltrafiken runt stockholmsområdet som (mp) tror på, inte ens med mycket kraftiga kollektivtrafiksatsningar. De flesta som idag inte reser kollektivt har antingen någon form av praktiska skäl som orsak, eller så skulle hör man till dem som helt enkelt inte går att övertala till att ta SL istället för bilen. Naturligtvis finns det till viss del en potential att locka fler till kollektivt resande - men att klara oss utan att buygga fler väganslutningar mellan södra och norra Stockholm förutsätter att trafiken inte bara minskar, utan att den minskar drastiskt. Även med en ökning av kollektivtrafikändandet bland stockholmarna med 10 procent, vore det föullt möjligt att ha en ökande vägtrafik. Stockholm växer nämligen så snabbt att ens om antalet bilresor per person halveras över det komamnde decenniet, så kommer det inte göra en jättestor skillnad i trafiken.

Utöver det finns det fler problem för stockholmsbilisterna. Under de år som jag bott i Stockholm har det flera gånger inträffat olyckor som blockerat Essingeleden. Det har oundvikligen varit lika med totalt trafikkaos. De enda alternativa förbindelserna över Mälaren går igenom innerstaden. Kort sagt - att det finns ett behov av ytterligare en väganslutning över mälarsnittet är tveklöst, Essingeleden har sedan decennier överbelastats jämfört med vad den är konstruerad för. Frågan är då bara var den borde gå? Miljöpartiet säger tydligt nej till Förbifarten, men har egentligen inte presenterat något annat alternativ för hur man vill lösa trafikfrågorna (det skulle ju till exempel vara möjligt att istället förorda de tidigare avförda alternativen - Diagonal Ulvsunda eller kanske Österleden, den senare kanske i kombination med spårtrafik). Istället väljer man att mest säga njet.

En inte helt omöjlig invändning är då att biltrafiken nu troligen är vid sin toppnivå, eftersom peak oil troligen redan är nådd. Med ökande efterfrågan på bensin följer därpå med automatik stigande bensinpriser. Och visst är det ett argument - bara det att för den stora andelen bilresor så är det mycket enkelt att göra dem så gott som fossilfria, om man förutsätter ett teknikbyte i transportsektorn. Att köra bilar på el är inte så krångligt, så länge man inte behöver mer än 5-10 mils räckvidd. Att göra det i motorvägsfart i stockholmsrusningen är ännu enklare (jag brukar hålla bättre fart på min cykel vid Haga södra än vad bilisterna gör). Få stockholmare pendlar mer än 5 mil till jobbet med bil, och de som gör det skulle ofta kunna klara det med infartsparkering, kollektivtrafiken plus eventuellt en cykel för den sista biten. Om något skulle minska är det snarare långväga bilresor (som blir mycket dyrare i förhållande till tåg och buss, särskilt som det inte finns något enkelt sätt att ersätta förbränningsmotorn som kraftkälla). Kort sagt, min bild är att det kommer vara ganska enkelt att ersätta bensin och diesel för den trafikdel som korkar igen stockholmsvägar morgnar och eftermiddagar, och problemet kommer alltså inte lösa sig själv när bensinen prisas bort.

Om jag tittar utanför Stockholm ser jag också många riktigt trevliga satsningar i första hand på tåg. Det kommer bli en tågtunnel under Varberg. Dubbelspåret byggs ut mellan Ängelholm och Maria station (det jag läst har varit oklart om resterande sträcka ner till Knutpunkten i Helsingborg). Pågatågen kommer att byggas ut. Man överväger till och med en fast anslutning mellan Helsingborg och Helsingör. De flesta som diskuterat en sådan har fokuserat på tågen...

Slutligen kan en satsning som hamnat lite i skymundan nämnas. Vad jag vet kanske den till och med är banbrytande? Som en liten del satsar man nämligen på en lång cykelled, Kattegattleden mellan Göteborg och Helsingborg, till största delen genom Halland. Vad jag vet är det första gången cykeln som fordon särskilt tas upp i satsningar på nationell nivå, annat som klumpsumma. Visserligen är en stor del av motivet som turistsatsning men cykelbanan gör också nytta för de som billigt och enkelt vill transportera sig längs den halländska kusten av andra anledningar.

Regeringen.se:
Pressmeddelande, översikt, länsvisa pressmeddelanden med kartöversikter.

Nyhetsmedia om några av satsningarna:
Smålandsposten, SvD, HD, HD, Sydsvenskan, DI, HP, Skånskan, Expressen, Aftonbladet, DN, Radio Halland, debatt på HN.

Andra bloggare: Per, Gustav, Johan, Magnus

Inga kommentarer: