08 april 2010

Lagen som skulle kunna stänga google.co.uk

Jag läser hos Albin och Lena om den brittiska lagen som klubbats för att stävja upphovsrättsbrott. Problemet är bara att den är något mer vidlyftig än den skulle behöva vara, lägen kommer nämligen tillåta blockering av sajter som uppfyller följande krav:
"a location on the internet which the court is satisfied has been, is being or is likely to be used for or in connection with an activity that infringes copyright" (min kursivering)

Naturligtvis tycker jag då att britterna ska börja med denna hemsida, som tydligt uppfyller kraven som krävs för att kunna stängas. Lycka till!

Uppdatering: Det har gått några dagar (idag läser vi den 15/4), men nu får frågan ny uppmärksamhet genom Lenas debattartikel i Kvällsposten.

Inga kommentarer: