24 april 2010

Noterat: Min namne har kampanjkickoff på torsdag

Jag noterar att min namne och listkompanjon, Magnus Andersson, kommer att ha kampanjkickoff på torsdag kväll. Anmälan på Facebook eller via mejl.

Inga kommentarer: