11 mars 2008

Mona pratar tvärtomspråket

Mona (S)ahlin kommer med ett förslag om att staten ska kommendera nyanlända flyktingar till en viss bostadsort. Intressant är att hon inte vill kalla det "kommunarrest" trots att det är precis vad det i praktiken är. Nyspråket frodas! Det är klart att det inte är fördelaktigt att kalla förslaget vad det är för Socialdemokraterna - de som torde bli gladast över det är Sverigedemokrater.

Tyvärr är inte den dåliga beskrivningen av förslaget det värsta. Tyvärr är Socialdemokraterna i och med förslaget farligt nära vad som är acceptabelt med hänsyn till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, närmare bestämt artikel 13:

  1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

  2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

1 kommentar:

Legogris sa...

Det är väl klart att Migrationsverket vet bäst vilket land man ska bo i (läs: Inte i Sverige).
Får de inte det vet de nog vilken kommun som passar bäst för var och en. De har ju trots allt bättre lokalkännedom än individerna i fråga.