03 mars 2008

Bruksvärdessystemet och bostadsköer är åldersdiskriminerande

Förslagen som ska göra "hyresmarknaden" till en verklig sådan har nu blivit offentliga. Barbro Bergman Engman, Hyresgästföreningens ordförande, protesterar föga oväntat. Lite kul att hon gör det på sin blogg, dock, den borde kanske hamna i min bloggroll, så jag kan punktmarkera hennes uttalanden. Att hon bloggar ska hon ha en eloge för, det är ändå ett sätt att sprida sina personliga åsikter på ett sätt som få andra makthavare gör.

Hur som helst, speciellt från Hyresgästföreningen och politikens vänstersida påpekas problemen med en mer marknadsmässig hyra ofta, exempelvis påpekar Barbro själv att man vid en ombildning förlorar all rätt att bestämma över sin lägenhet till grannarna.

Tyvärr är man helt hemmablind för de problem som dagens bruksvärdessystem har. Den rätten som man förlorar, den har man ju endast på grund av det allmännyttiga bostadsbolagets goda vilja! Man hade lika gärna kunnat förlora bestämmanderätt över sin lägenhet om huset sålts till ett privat fastighetsbolag. Dessutom - hela problemet med ombildningar (jag anser inte heller att storskaliga ombildningar är önskvärda) är ju dessutom en direkt följd av att ett flerbostadshus är mer värt i form av bostadsrätter än hyresrätter. Hade husets värde och boendekostnaderna varit ungefär densamma i bägge fallen så hade de storskaliga ombildningsplanerna knappast ens funnits på ritbordet.

Men bruksvärdessystemet har fler problem, som dess kramare ogärna vill nämna. Man brukar ofta beklaga sig över att de som är mindre bemedlade utan bruksvärdessystemet kommer få svårt att betala för lägenheter på attraktiva platser, exempelvis Stockholms innerstad. Ett vanligt exempel på sådana grupper är ungdomar. Det är förvisso en korrekt invändning, men är förmodligen inte särskilt relevant. Kötiden till hyresrätter i innerstan räknas idag nämligen inte i år, utan snarare decennier. Unga som ställer sig i kö för att få en lägenhet i Stockholms innerstad kommer helt enkelt inte längre att vara unga när de får en lägenhet. Själv skulle jag ha nått medelåldern! Att jag då inte har råd att betala högre hyror än som finns idag är helt och hållet irrelevant, jag har några få val; att betala dyrt för en bostadsrätt, flytta runt på andrahandskontrakt, bo i förorten, eller på något sätt mygla mig förbi kön. Det hade varit mycket intressant att se inflyttningsstatistik i hyresrätter i innerstan uppdelat på ålder!

Barbro har helt rätt i att svenskarna inte vill se ett marknadsmässigare hyressättningssystem. Problemet är att de även (enligt samma inlägg) vill ha "en bra bostad till rimlig kostnad". Kort sagt, man vill äta kakan men ändå ha den kvar, eftersom "rimlig kostnad" underförstått betyder "under marknadspris". Det enda sättet att lyckas med den ekvationen är att någon annan betalar (exempelvis genom skattefinansierade subventioner). Jag antar att det är något sådant Barbro vill se? You know, there is no such thing as a free lunch...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har Barbro Engman avgått? Eller har hon gift/gift om sig och bytt namn? Går du på KTH eller har du ADHD?

Magnus Persson sa...

Eller så hjälpte Tryckfelsnisse visst till. Kan hända den bästa! Har rättat.