20 mars 2008

Ett deprimerande forskningsframsteg

Forskare i Tjeckien har gjort en deprimerande upptäckt: Forskares produktivitet (mätt i antal publiceringar och citeringar) uppvisar en negativ korrelation till mängden drucken öl. Kort sagt, om jag ska fortsätta njuta av öl regelbundet, så är det möjligtvis i form av en gravöl över min eventuella framtida forskarkarriär...

Inga kommentarer: