24 mars 2008

Finns det någon svensk som inte ska vara bidragsberoende?

Med anledning av sossarnas senaste påhitt vill jag bara ställa en enda öppen fråga till alla socialdemokrater som ändå läser min blogg: Finns det någon kategori svenskar som ni inte anser ska försörjas av bidrag? I så fall, vem eller vilka är det, rent konkret?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tycker också att socialdemokratins förslag är skumt. I ett Sverige där småföretagarna i första hand ses som en källa för skatter och avgifter till stat och kommun finns det ju en mer uppenbar metod för att stödja företagsamheten.

Sluta lägga er i verksamheter, sluta konkurrera med skattefinansierad kommunal verksamhet och framför allt sänk skatten. Så svårt är det ju inte.

Sundevall sa...

Det socialdemokratin fruktar mer än något annat är en oberoende medelklass som inte behöver leva hand ur mun. Det är en utveckling som har, och kommer ha, långtgående konsekvenser för partisympatier, välfärdssystem och vilka politiska lösningar som är gångbara.

Hela socialdemokratins efterkrigsprojekt kan kokas ned till hur de har gjort allt fler grupper beroende av statliga system. Den som är beroende kan man kontrollera.

Magnus Persson sa...

Tack för bifallet bägge två, låtom oss hoppas att även någon socialdemokrat vågar yppa något i denna debatt. :-)

Anonym sa...

Det som förvånar mig är detta.
Högern föraktar alla former av bidrag och har skaffat sig ovanan att felaktigt kalla socialförsäkringar för bidrag. Nåväl*
Samtidigt inför de det ena bidraget efter det andra:
1)Vårdnadsbidraget.
2)Bidrag för hushållsnära tjänster
3)Jämställdhetsbonus/bidraget
4)Bidrag för köp av bil(eh miljöbil)
5)Förslag om bidrag till dem som klarar sin kurser på sfi och högskolan snabbt.
Bidrag till..
vad bli nästa steg?
Alltså, jag bara undrar var konsekvensen ligger.

Magnus Persson sa...

Jag borde kanske vara tydligare på bloggen med en del av den kritik som jag ibland gärna riktar mot den borgerliga regeringen. Nummer 2 och 5 på din lista är jag helt mot (syftet med tvåan är visserligen gott, men jag ser hellre generella sänkningar av arbetsgivaravgifter än riktade).

Nummer 1 och 3 är jag tveksam till, främst för att jag vill ha en radikal omdesign av de statliga trygghetssystem, vilket helt tar bort förutsättningarna för förslagen i dagens utförande.

Kvarstår då förslag 4, som jag kan leva med. Det är absolut inte ett perfekt förslag - det har roliga tröskeleffekter (en bil som släpper ut 191 g koldioxid per km är inte enormt mycket bättre än en som släpper 121 g per km, egentligen. Dessutom blir de som väljer att använda sig av något av de verkliga miljöfordonen (de som det antingen står "SL" på framsidan av, eller som är utrustade med ringklocka) tyvärr indirekt finansierare till bilägare via staten (miljöbilar är mindre miljöpåverkande än andra bilar, men miljöpåverkan har de lika fullt). Sammanfattning: Den är acceptabel som en övergångslösning, men på lång sikt bör nog även miljöbilspremien omvärderas.