02 juli 2007

Alla ska (m)ed

För några dagar sen gick debatten hög om a-kassans framtid. Upprinnelsen är moderaternas förslag att göra a-kassan obligatorisk - ett förslag som i mina ögon inte verkar något vidare. Att tvinga människor att gå med i a-kassorna i dagens form är inte rimligt och bara ett sätt att förtäckt förvandla skatter till avgifter. Dessutom finns det många som inte ens ser någon trygghet i att vara med i a-kassan. Själv känner jag exempelvis mycket större trygghet om jag vet att det går att hitta jobb, än om jag vet att staten garanterar min inkomst vid arbetslöshet.

Som jag ser det finns det egentligen i förlängningen två möjliga alternativ vad gäller a-kassorna:

  1. Man ser ersättning vid arbetslöshet som så viktigt att det ska vara obligatoriskt: arbetslöshetsersättningen görs obligatorisk och helt skattefinansierad. A-kassorna i dagens form avskaffas tillsammans med a-kasseavgifterna, och utbetalningarna sköts istället av Försäkringskassan.


  2. Man ser inte drift av a-kassor som en kärnverksamhet för staten, utöver en grundtrygghet. Statens finansiering av dem utöver detta dras bort. Alternativt avvecklas statens engagemang i a-kassorna helt, och Försäkringskassan får betala ut grundbeloppet i a-kassan. Facken får fortsätta driva dagens a-kassor bäst de vill (precis som privata företag har rätten att sälja försäkringar).

2 kommentarer:

Gustav Andersson sa...

instämmer till fullo om alternativen för a-kassan och har kommit till liknande slutsats i ett eget inlägg.

tack för en bra blogg som jag faktiskt surfat in på många gånger tidigare. när jag nu har eget ska jag naturligtvis länka. :)

Magnus Persson sa...

Jo, jag läste nyss just det inlägget och ibland är det nästan kusligt så lika slutsats man kan nå. :)