27 juli 2007

"If God didn't want us to eat cows, why are they made out of meat?"

I gårdagens SvD finns en artikel om dilemmat med köttkonsumtion och miljöproblem. Köttkonsumtionen har de senaste bägge decennierna ökat drastiskt (från 26,8 kg per person och år 1990 till preliminärt 43 kg i år). Detta har drastiska implikationer för miljön. Konventionell produktion av kött är idag stort beroende av soja som proteinfoder, vilket innebär långa transporter från bland annat Brasilien, och stort användande av högproduktiv lantbruksmark i Brasilien och de andra sojaproducerande länderna.

Samtidigt förenklar man drastiskt problemet då man säger att allt löser sig om fler blir vegetarianer, eller till och med veganer. Köttproduktion har även ett flertal positiva effekter - utan betesdrift skulle stora delar av Sverige förvandlas till planterad skog, något som vore förödande för den biologiska mångfalden (ängsmark hör till bland de mest artrika biotoperna vi har - speciellt jämfört med alternativen - spannmåls- eller granåkrar). Sojan är för övrigt inte ett måste för köttproduktion, den går även att ersätta med andra proteinkällor, exempelvis klövervallar, ärtor eller bönor.

Anledningen till att köttkonsumtionen ökat så mycket är inte att vi producerar mer kött i Sverige. Ökningen består av importerat kött. Eftersom importen sker från länder med lägre kostnader har köttpriserna sjunkit, både jämfört med KPI och med annan mat. Inte konstigt att svenskarna äter mer kött då!

Att vi för miljöns skull borde dra ner på köttkonsumtionen är dock inte samma sak som att helt sluta äta kött. Det finns strategier som förmodligen är mycket effektivare (eftersom fler kan tänka sig att göra på det viset än att sluta äta kött helt). Ett är se till att äta grönsaker till varje mål mat. Ett annat är att komplettera med mer baljväxter, exempelvis bönor, som också ger ett ordentligt proteintillskott. Bägge dessa råd är dessutom mycket kloka ur en hälsosynpunkt, eftersom vi äter betydligt mindre frukt och grönt i Sverige än vi borde. Ett annat sätt att minska miljöeffekterna av köttätandet är att i första hand välja viltkött eller naturbeteskött som har betydligt mindre miljöpåverkan än kött till stor del uppfött på kraftfoder.

Det man på politisk väg behöver göra är också att se till att de externa miljökostnaderna internaliseras. Detta kommer att leda till att den mest miljöineffektiva köttproduktionen fasas ut. Det kommer också att leda till att användningen av fossila bränslen blir mer kostsamt, något som på sikt kommer att innebära att användningen kommer att fasas ut och ersättas med alternativa energikällor, bland annat växtmaterialbaserade. Detta är en åtgärd som direkt ökar alternativkostnaden för köttproduktion, så en övergång till miljövänligare bränslen får troligtvis även den indirekta följdverkan att köttproduktionen minskar.

Fotnot: Tack till Homer för citatet i inläggstiteln!

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Samtidigt förenklar man drastiskt problemet då man säger att allt löser sig om fler blir vegetarianer, eller till och med veganer."

-ser inte att du lyckas bevisa detta.

faktum kvarstår: kött förstör miljön.

Magnus Persson sa...

Nej, för att vara övertydlig: Det är inte det faktum att vi äter kött som förstör miljön. Det är på vilket sätt köttet produceras som är den största boven i dramat, tillsammans med mängden kött vi äter. Jag nämner alternativ som är mindre miljöpåfrestande än konventionellt producerat kött - både naturbeteskött och vilt.

Att helt förbjuda köttproduktion är dessutom som jag redan skrivit förödande för den biologiska mångfalden, vilket stämmer dåligt med din sista mening. Världen är helt enkelt inte fullt så svartvit som den antyder.

Visst, en viss effekt på köttkonsumtionen skulle fler vegetarianer naturligtvis få, men på det stora hela skulle det knappt märkas i statistiken. Det är helt enkelt så att en förkrossande majoritet av svenskarna är och förblir köttätare. Om man vill minska köttkonsumentionen är det betydligt effektivare att få de som äter kött att äta 10% mindre än att öka antalet vegetarianer med 5 procentenheter.