18 maj 2007

Moderaterna vill bli det nya Centerpartiet

Moderaterna går ut hårt med att de ska bli även "det nya Miljöpartiet". Att artikeln överhuvudtaget inte nämner Centerpartiets roll på området är mycket olyckligt. Den roll Moderaterna försöker sno är inte Miljöpartiets, utan Centerpartiets. Centerpartiet är Sveriges äldsta miljöparti, och är dessutom Sveriges enda klart och tydligt borgerliga miljöparti, till skillnad från Miljöpartiet.

Den som borde vara förbaskad är varken Mona eller Peter och Maria. Det är Maud som borde vara det - eftersom det är Centerpartiets förslag som Fredrik nu skryter med. Tydligt borgerliga miljöförslag, kärnan i centerpolitiken, och som inte hade blivit en del av allianspolitiken om det inte varit för Centerpartiet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi har oberoende av varandra från olika politiska utgångspunkter gjort samma analys, vilket borde innebära att det ligger något i den analysen.