19 maj 2007

Grattis Magnus!

För ett par timmar sedan genomfördes valet av ordförande i CUF. Jag vill skicka mina gratulationer till Magnus Andersson som till sist, trots att han inte var valberedningens förslag, vann omröstningen med 52 röster mot de 46 stycken som motkandidaten Marie Wickberg fick. Marie valdes istället till första vice ordförande för förbundet. Stort grattis till bägge - jag är helt säker på att de tillsammans blir en utmärkt ledning för CUF och kommer att föra förbundet ännu mer framåt.

Stort grattis även till övriga om- och nyvalda i förbundsstyrelsen: Johan Pettersson, Ida Karlsson, Julia Färjhage, Lars Nyborg, Johan Kling, Lisa Falk, Per Johansson, Andreas Strömberg, och sist, men inte minst, Josefine Isaksson som satt med mig i Politiska sektionen förra året. Grattis alla!!!

Inga kommentarer: