06 maj 2007

Moderaterna börjar inse att de behöver en miljöpolitik

Anders Borg pratade igår om bensinskattens framtid i en intervju i DN. Det är bara att gratulera Moderaterna till att de nu håller på att skaffa sig en profil på miljöområdet överhuvudtaget. Det var ju knappast de som var pådrivande för miljöfrågorna i Alliansen. De ville till och med sänka bensinskatten innan både deras och Kristdemokraternas ambitioner i den frågan kompromissades bort i alliansöverläggningarna.

Hur som helst, det är glädjande att även Moderaterna börjar inse att en miljöpolitik som enklast sammanfattas "marknaden löser allting" inte är ett bra svar. Tyvärr är den stig Anders Borg börjar trava på inte heller helt genomtänkt. Genom att använda en åtgärd som endast innebär en höjning av bensinskatten genomför man egentligen i praktiken endast en straffbeskattning, och lyckas få sina egna och Kristdemokraternas väljare upprörda över brutna vallöften. Även om alternativen till bensin har börjat komma har de inte slagit igenom på allvar (och E85 är inte ett riktigt bra alternativ på lång sikt). De behöver fortfarande mer uppmuntran. Dessutom är ett utbyte av fordonsparken ett mycket långsiktigt projekt - det finns fortfarande många tjugo år gamla bilar som rullar på vägarna.

Vad kunde man då göra mer än att höja bensinskatten? Centerpartiet föreslog i valet att man samtidigt skulle höja reseavdragen. Då skulle den som väljer en miljövänlig bil tjäna på det, utan att man snabbt på ett väldigt drastiskt sätt ändrar förutsättningarna för alla ägare av vanliga bilar.

Ytterligare reformer som skulle kunna genomföras är att man beslutar att endast och allena använda alternativt framdrivna fordon inom den statliga administrationen. Detta skulle skapa en större marknad både för dessa bilar och de bränslen de drivs på. Och listan kan fyllas på ytterligare - att göra som Anders Borg och bara se utmaningen att minska användningen av fossila bränslen som en rent ekonomisk fråga är att förenkla lite väl mycket.

Inga kommentarer: