14 maj 2007

Fördelarna med arbetskraftsinvandring

I lördags fanns det en artikel i DN om en asylsökande. Efter att han inte fått förlängning av sitt tillfälliga uppehållstillstånd, har han inte längre rätt att arbeta i Sverige. Det får man nämligen inte om man är asylsökande...

Naturligtvis är det helt förkastligt att samhället fungerar på detta sätt. Förutom att det är ekonomiskt vansinne att låta den som vill arbeta tvingas leva på bidrag, så är det otroligt moraliskt nedbrytande för den som vill jobba och därmed bidra till sitt nya land.

Den som invandrar till Sverige, oavsett orsak, och börjar jobba här är nämligen en otrolig vitamininjektion för arbetsmarknaden. Den som anställer någon ser nämligen en ännu större nytta av att betala den anställde än att själv behålla pengarna - även om invandrad invandrare skulle leva på skorpor för att skicka hem pengarna till hemlandet så skulle det vara lönsamt för Sverige - någon utför ju ett arbete som värderats ännu högre av den som betalar för det.

Det är inte heller så, som vissa invandringsrädda sammanslutningar påstår, exempelvis LO och Sverigedemokraterna, att invandrande arbetare skulle tränga ut de svenska. Det grundar sig i det fullkomligt felaktiga antagandet att antalet jobb i Sverige är begränsat och konstant. Så är som väl är inte alls fallet - ju större befolkningen i ett land är, desto större är ju behovet av arbetskraft i det, eftersom invånarna köper fler varor och tjänster.

Vidare innebär en invandrad arbetsför person att andelen arbetande av den totala befolkningen blir större. De pengar som behövs för att betala för de som står utanför arbetsmarknaden - antingen för att de är arbetslösa, sjukskrivna, studenter eller helt enkelt är utanför arbetsför ålder, blir lägre per arbetande ju större den arbetande delen av befolkningen är. En större relativ del arbetande innebär alltså ett lägre behov av skattetryck.

Inga kommentarer: