10 mars 2007

Vältänkt av Björn Rosengren

Socialdemokraten Björn Rosengren, fadern bakom utförsäljningen av Telia, skriver idag på DN Debatt om misstaget i samband med utförsäljningen av Telia. Misstaget är att man inte valde att dela företaget i en nätdel och en tjänstedel innan försäljningen.

Att Telia i praktiken har monopol på accessnätet har fått flera lustiga effekter, främst för ADSL-marknaden. Trots att varenda liten håla i Laholms kommun har anslutning till stadsnätet, saknas fortfarande den möjligheten om man bor området runt Trädgårdsstaden i centrala Laholm...

Anledningen? Telia säger att det är slut på rackutrymmet i stationen är slut. För att råda bot på problemet har Laholmshem inrett en extra skrubb precis bredvid telefonstationsskrubben. Som Telia inte vill placera ens stadsnätets utrustning i.

Liknande problem har uppstått för dem som valt att endast ha ADSL-uppkoppling utan telefonabbonemang, för att exempelvis köra IP-telefoni. Kostnadsskillnaden är minimal, länge var det till och med ett absolut krav att ha ett telefonabbonemang.

Nej, Björn har rätt. Infrastruktur bör vara gemensamt ägt. Den fria marknaden fungerar inte om man har en situation där den som är först till kvarn i praktiken får monopol, inte för att man är bäst, utan för att man då kan hindra andra från att konkurrera.

3 kommentarer:

Mats Dagerlind sa...

Rosengren talar i och för sig i egen sak i egenskap av företrädare för Stenbeck med bl a Tele 2 i företagsportföljen. Inte desto mindre har han rätt i att vi inte ska sälja ut infrastrukturen till någon privat aktör. Så har tidigare skett på elmarknaden med resultat som förskräcker.

Å andra sidan bör Telia Sonera inte säljas ut alls om det inte sker i form av en folkaktie. Den offentliga sektorn behöver det tillskott som avkastningen från såna här bolag ger, och ska den avkastningen överföras någon annastans ska det förstås vara oavkortat till svenska folket.

Flavian sa...

Ni har helt fel. Läs min blogg så förstår ni bättre. Jag skrev en text kallad "Naturliga monopol och laissez-faire", där problemhärvan reds ut.

Magnus Persson sa...

Och föga förvånande håller jag inte med dig...

Må så vara att ett monopol inte vore ett problem att ha privata företag som har monopol, om det nu inte vore för att de tenderar att använda sin monopolställning (eller närapå) till att få en särställning på andra marknader. Telia har använt sin särställning på accessnätsmarknaden för att få en fördel på ADSL-marknaden, Microsoft använder sin ställning inom operativsystem, ordbehandlare och kalkylprogram på samma sätt, och det finns fler exempel.


Ett Telia som INTE har vissa skyldigheter för telenätet skulle för övrigt innebära enorma problem i vissa delar av landet. Det var knappast ekonomiskt lönsamt att reparera alla de teleledningar som strök med i samband med Gudrun, inte ens om man tar hänsyn till den badwill det hade inneburit att inte göra det.

Slutligen är det värt att notera att Telia just getts särskilda privilegier av staten, man började ju inte med ett Sverige utan telefoner direkt. Telia är ju uppbyggt på resterna av det gamla Televerket, och "fick" därmed sin monopolställning gratis.