10 mars 2007

CUF-motion: Kommunala utjämningsmandat

Motion till Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma i Kalmar 17-20 maj 2007

Om utjämningsmandat i kommunalval

Alla röster är idag inte lika mycket värda i våra svenska kommunalval. I stora kommuner, som delats in i flera valkretsar, uppvisas ibland riktigt lustiga effekter. I fjolårets kommunalval fick exempelvis vi i Centerpartiet 15205 röster och lyckades därmed återta ett mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt fick Kristdemokraterna 3702 röster mer. Trots den lilla skillnaden fick (kd) inte bara ett, utan två mandat mer än Centerpartiet, och fick alltså "betala" betydligt färre röster per stol i fullmäktige. Övriga partier fick relativt till röstetal sett ännu fler röster. Anledningen till denna konstiga effekt är att Stockholm är uppdelat i sex valkretsar. De röster som inte räcker till ett mandat i en enstaka valkrets kunde lika gärna varit bortkastade - vilket centerpartisterna i Stockholm råkade ut för.

Oavsett om det är Centerpartiet eller ett annat parti som drabbas är detta ett demokratiskt problem. Det har dessutom en utmärkt lösning - som tillämpas på riksnivå. Vid riksdagsval fördelas ett antal utjämningsmandat efter att samtilga ordinarie mandat delats ut, för att se till att riksdagens sammansättning motsvarar röstetalet oavsett dess fördelning över landet.

Med ovanstående motivering yrkar jag:

att CUF arbetar för att det ska införas utjämningsmandat vid kommunalval i kommuner med mer än en valkrets.

Solna 070310
Magnus Persson, CUF i Edenberga

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra förslag. Liknande effekter kan man se i en så pass liten kommun som Sundbyberg där Miljöpartiet "fick" ett av Moderaterna mandat i valet 2006, och i valet 2002 hamnade Centern utanför kommunfullmäktige pga detta.

Personligen tycker jag dock att det vore bättre att helt avskaffa valkretsarna.

Magnus Persson sa...

Det är ju naturligtvis en smakfråga. Ditt förslag skulle nullifiera mitt. Jag har inte något emot det, och det är helt klart att mindre kommuner inte skulle behöva flera valkretsar. Samtidigt finns det också kommuner, typ Stockholm som jag nämnt i motiveringen till motionen, som är större än de flesta landsting. Jag är osäker på om det vore en bra idé med en enda valkrets i dessa - och därför la jag förslaget som jag lade. Ditt förslag kommer säkert upp i diskussionerna också, och annars tar jag med det dit.

Anonym sa...

Sent svar från min sida. Du har helt rätt i att det i stora kommuner antagligen är bättre med utjämningsmandat istället.

Därför slog jag ihop mitt och ditt förslag i den motion jag skrev till Folkpartiets landsmöte.