24 februari 2010

Vad behöver man egentligen lära sig i skolan?

De senaste veckorna har det gjorts ett antal utspel om läroplanen i grundskolan. Först kom förslaget om att halvera matteämnet. Häromdagen gjorde även (fp) ett utspel, de om att göra IT till ett eget skolämne.

Samtidigt verkar det väldigt oklart, i bägge dessa fall, varför man vill göra ändringen. Vilka kunskaper är det egentligen som man måste ha för att klara sig i ett samhälle?

Vi börjar med matten - som i grundskolan har denna kursplan. De stora delarna av det här är rimligtvis sånt man bör ha någorlunda koll på, om man ska klara av att vara en kritisk samhällsmedborgare. Det handlar om ren "räkning", enkel geometri (som behövs för den som exempelvis ska inreda en lägenhet), förståelse för statistik (nödvändigt för att kunna förstå många nyheter), att förstå vad en matematisk funktion är. Allt nödvändigt för enkla vardagsgöromål som att exempelvis göra en budget eller bedöma exempelvis villkor för lån.

Det enda som jag kan tänka mig inte är relevant för ganska många, är att uttryckligen ställa upp funktionerna som algebraiska uttryck, eller använda dem i enkla ekvationer. Samtidigt är dessa begrepp absolut grundläggande för alla som kommer att röra sig någonstans ens i närheten av naturvetenskapliga yrken (eller för den delen inom samhällsvetenskap/ekonomi). Det vore troligen mer eller mindre ogörligt att trycka så mycket matte in på gymnasiet för de som siktar mot högskolan - det är en väl känd sanning bland ingenjörer att matten på NV/TE är ett snäpp tyngre än i grundskolan (då ska man ändå notera att jag är en av de sista som läste när det var uppdelat i allmän och särskild kurs). Och steget är ännu större när man hamnar på Chalmers eller KTH - Statistiken visar tydligt hur mattekunskaperna hos de som börjar studera vid till exempel Chalmers. Så visst är det problem med matteundervisningen - men att därför helt slopa den, är inget annat än att säga att vi i det här landet inte ska ha några ingenjörer. Nu kanske vi inte borde ha det, men då kan man också glömma många av de visioner om ett kunskapssamhälle som finns idag.

När vi går vidare till IT - så lyckas folkpartisterna trots åtskilliga spaltcentimeter ändå inte förklara vad det är de vill att ämnet ska innehålla. Det är ingen tvekan om att få i Sverige idag egentligen förstår sig på IT - själv fick jag egentligen bara läsa en kurs i datorkunskap, där man mest lärde sig använda Microsoft Office. Det är knappast en lämplig kursplan - versionen vi lärde oss finns inte att få tag på sedan snart ett decennium, och skillnaderna är så stora att alla detaljkunskaper är irrelevanta.

Det är också så att kurser av typen "datorkörkort" knappast egentligen ger någon större förståelse av datorer. Få gymnasister idag, även om alla säger att de är autodidakter på området, förstår nämligen egentligen mycket alls av hur datorn intern är organiserad. En dator är nämligen extremt uppbyggd runt matematik - men runt områden som boolesk algebra som inte lärs ut förrän på högskolan. Och frågan är om man egentligen behöver det - såvida man inte blir programmerare? Däremot kanske det vore nyttigt att lära sig enklare programmering och problemlösning med dator (säg, exempelvis att bygga ett kalkylblad för en hushållsbudget, eller liknande? Fast frågan var om det egentligen var det (fp) tänkte sig när de skrev debattartikeln. Det blir som att koka soppa på en spik, att försöka förstå vad de tänkt sig att kursen egentligen ska innehålla...

2 kommentarer:

Michael sa...

Lära sig i skolan??

Man kan lära sig och bli dummare.

Thomas Tvivlaren sa...

Manuell trackback:

Informationspolitiken omfamnar skolan