24 februari 2010

Är skatteavdrag för tjänster en bra idé?

Veckans debatt i bloggosfären handlar om skatteavdrag för tjänsteköp ("ROT, RUT, RIT...). Sossarna hakar också på med en debattartikel i SvD.

Som medlem i ett alliansparti borde jag rimligtvis förväntas tycka att avdragen är en bra idé, men det gör jag inte. Anledningen till att avdragen införts är ju till mångt och mycket att det är rejält dyrt att betala någon annan för att hjälpa en med något, som påpekas av bland annat bloggen Cornucopia. Ska man betala en hundring till en hantverkare, någon som hjälper en med städningen eller för att få hjälp med krånglande datorer, måste man dra in minst 250 spänn på sitt eget arbete. Eftersom det i många av dessa branscher är väldigt enkelt att jobba på det inte helt korrekta sättet "pengar i näven, utan att berätta för Skatteverket", blir följden att många av dessa jobb ändå utförs, fast svart. Särskilt om kunden är privatperson. Att ge riktade avdrag blir till stor del ett sätt att göra jobben vita.

Men - finns inte precis samma problem även för andra tjänster? Jo! Och dessutom finns det i vissa fall ganska tydliga gränsdragnings- och fördelningsproblem. Vänstersidan har en viss poäng i att det inte är helt uppenbart att det bara ska finnas ROT-avdrag för ägda bostäder, exempelvis. Problemet stannar dock inte där - även annan ekonomisk verksamhet inskränks av höga skatter, det begränsas inte till tjänster utan även varuproduktionen drabbas (med skillnaden att för den senare, är den svarta marknaden betydligt mindre, på grund av ofta stora kapitalbehov).

Att nu bland annat (mp) och stockholmska företrädare för (s) gör utspel om att avdragen ska vara kvar, i alla fall tillfälligt, är första steget mot ett medgivande om att alltför höga skatter inte är bra för samhället. Om avdragen har gett sossarna denna insikt, så kan de ändå ha ett syfte. Frågan är bara om inte läxan snart är utlärd? Jag tror det vore bättre på att satsa på att generellt jobba för ett enklare skattesystem, med mindre byråkrati genom att man använder färre olika skattesatser, det är dock något som kräver att vi ganska rejält funderar på över vad staten och kommunerna både ska och borde göra, om det inte är meningen att vi ska stanna kvar i världstoppsnivå i skatteuttag.

Läs även: Magnus, Eva, Ingrid, Elias, Ola, Sofia, Mary och Erik.

Inga kommentarer: