13 februari 2010

Noterat från EU-parlamentet...

Lena Ek (c) var en av de som röstade ner SWIFT-avtalet. Bra så! Om det inte går att överblicka de politiska beslut som man är med att ta, finns det risk att det inte blir som man tänkt sig. Och om det verkligen är grov brottslighet man är ute efter, går det säkerligen att sköta genom de Interpol-förbindelser som finns redan idag.

Inga kommentarer: