24 februari 2008

Solceller på Solna stadshus?

Anders Ekegren går ut i media med att Solna stadshus ska förses med solceller. Idén kommer ursprungligen från en motion skriven av Miljöpartiet. De flesta skulle kanske tycka att jag borde bli överlycklig över det - det vore ju en miljöförbättrande åtgärd - men sanningen är att jag är osäker på om det egentligen är något särskilt bra förslag alls.

Vilken är då anledningen till detta? Jo, även om solceller är väldigt ren teknik, så är den också dyr (tillverkningen av stora kiselkristaller är energikrävande). Återbetalningstiden räknas i tvåsiffrigt antal år. Solcellsel är tack vare investeringskostnaden betydligt dyrare än den elektricitet som köps från elnätet, vilket gjort att solceller hittills mest använts där elnätet inte når fram. Enda anledningen till att någon överhuvudtaget egentligen funderar på att framställa el för elnätet på det viset är att vi för tillfället har statssubventioner på 70% (sic!) på installation av solceller. Det hade inte ens varit i närheten av aktuellt att fundera på att sätta upp solceller om det inte funnits statliga subventioner, eller ens om subventionerna funnits, men legat närmre mer konventionella subventionsnivåer.

Även om solceller på stadshuset skulle leda till ett mer miljövänligt Solna, kanske precis lika mycket pengar hade räckt till betydligt fler åtgärder om man satsat på någon annan lösning? Inom ekonomin brukar man prata om alternativkostnader, och det är utan tvekan så att det även finns alternativa miljökostnader. Går det att spara mer genom energibesparande åtgärder? Pengarna kanske skulle kunna användas till att ersätta fossildrivna fordon? Eller, om man nu tycker att det finns en poäng i att utnyttja solenergi (vilket det definitivt gör!), skulle man kunna använda solvärmefångare. Dessa producerar inte i första hand elektricitet, utan värme. Istället för att ersätta inkommande el, ersätter man uppvärmning (exempelvis varmvattenberedarna) med solenergin. Även om Solna till allra största delen värms upp med miljövänlig fjärrvärme, skulle komplettering med solvärme ändå minska belastningen på Norrenergis anläggningar.

Exakt vilket av alternativen som egentligen ger mest miljönytta till lägst kostnad är ganska svårt att avgöra; även om jag tror att det är relativt bra odds på att det inte är solceller. Särskilt inte med tanke på att staten får betala en bra bit av kakan. Så vitt jag vet har man inte räknat på förslaget än, och då känns det konstigt om man är så tvärsäker som Anders verkar vara...

Inga kommentarer: