17 februari 2008

Framtidens fordon - etanolelhybrid och DME-hybridbuss?

Så börjar det också gå upp också för riksdagens trafikutskott. Att bara byta till ett ickefossilt fordonsbränsle räcker helt enkelt inte. Världen har helt enkelt inte kapacitet att producera nog med biologiskt framställda mängder bränsle med den teknik vi känner till idag. Men det räcker inte heller att endast gå över till elhybrider - för att sänka koldioxidutsläppen så radikalt som behövs (ungefär en halv storleksordning), samtidigt som vi ska tillåta utvecklingsländernas ekonomier att växa, kommer bägge teknikerna krävas - och antagligen ytterligare därtill. Enligt min bedömning kommer effektiviseringen av koldioxidutsläppen från fordon antagligen, på några decenniers sikt, behöva ligga på en faktor tio. Då behövs alla teknikuppslag vi kan finna, och att de nästkommande teknikstegen är ganska uppenbart att kombinera hybridtekniken med nya alternativa, bränslen. Jag hoppas att trafikutskottet också inser det, och kommer driva en kontinuerlig sänkning av kraven för bilar att kallas miljöbilar. Ordet "miljöbil" är ju egentligen missvisande - en miljöbil är bara något mindre miljöförstörande än alla "vanliga" bilar.

Inga kommentarer: