26 februari 2008

Första mötet med miljö- och hälsoskyddsnämnden

Idag var jag på det första mötet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna efter att jag valdes till ny ledamot i förra veckan efter Anna som lämnade sitt uppdrag. Kul att ha ett kommunalt uppdrag igen, och utmanande! Det är ändå fem år sedan jag lämnade det senaste politiska förtroendeuppdraget jag hade; medan jag pluggat har tiden helt enkelt inte räckt till sådant.

Mötet i sig var inte enormt upphetsande och det kan nog vara skönt att inte gå direkt in i hetluften - ärendelistan var ganska kort och bestod mestadels av mer formella ärenden och rena redovisnings- och uppföljningsärenden. Trots det blev det en del debatt bland annat om hur det framtida miljöarbetet ska ske i Solna, nu när det inte längre ska bedrivas under Agenda 21-paraplyet utan under nya namn.

I övrigt var det för Solnaborna mest intressanta ärendet kvällens sista - då beslut togs om att viteslägga en tandläkare som inte hade amalgamavskiljare installerad vid sin vask. Ärendet var en följd av den inventering som gjordes i fjol, och som väl är var det ensamt.

Inga kommentarer: